Hårda krav ställs efter försäljning av skrotbilar från Mockfjärd

Det är inte länge sedan, som defekta bilar från Mockfjärd enbart kunde avyttras för ombyggnad av en Duett till A-traktor. Och det var färre än 1 procent av antalet. Många av de defekta bilvraken dumpades som klimat-bestar i miljön, som ett utfall av gratis avhysning. En avslutad obligatorisk skrotpremie förbättrade inte läget.

Då tog någon tuff person i Miljövårdsverket fram piskan. Stentuffa förordningar till landets bilfabrikanter och ackrediterade skrotar formades. Gratis återvinning av bilar för fordonsinnehavarna med biltillverkarna som ersättningsansvariga, löd det första befallningen. Insamling och skrotning av vraken till nästan hundra procent av vikten var efterträdande begäran. Och genom den aktuella bilskrotningsförfattningen vände samma samhällsorgan upp och ned på Sveriges skrotar. De tuffa klimatkraven var grunden för en av Sveriges största bolagslikvidationer. Men statuterna innebar fundamentet till fordonsvrakens förändring. Odugliga och kostsamma fordonsvrak kan ge fordonsägaren en behaglig lönsam överraskning.

En kasserad bil som är skrot i Mockfjärd kan avyttras med god ersättning

Den påhittiga ägaren avyttrar nuförtiden sin uttjänta bil i Mockfjärd med en ersättning, som tydligt överkommer den upplösta statliga skrotningspremien.

Det finns otaliga kunder. Skrotfirmor med självbetjäning av begagnade delar ger många gånger en extraslant för en äldre Nissan. Men skall vara observant på många fuffens och ojustheter i branschen. Under “skrotbilar köpes” radas skilda aktörerna upp i Partille Tidnings säljerbjudande. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kr, turas om med varandra. Priset av en skrotad uttjänt bil överkommer inte ens 25 % av lovat summa. Så dessa svarta fiktiva affärsrörelser, som inte är en del av de godkända skrotarna, kan inte erlägga det beloppet för en uttjänt bil, som skall återvinnas med legal redovisning. Det kommer försäljaren snart förstå. Ett råd är att hålla fast på ett enigt belopp då och kontakta en ärlig köpare, som representerar en certifierad skrotfirma.

Kasserade personbilar i Mockfjärd saluförs istället för bilskrotning

Att skrotbilar i Mockfjärd säljes till människor, som har för avsikt att åter föra in dessa i trafik, är ett växande besvär. Och många fall händer det utan bilinnehavarens medvetande. Olyckligtvis är det allför sent, att rättsgiltigt korrigera en sådan missförhållande framöver. Bara ett undertecknat mottagningsbevis med bilskrotsintyg, av en behörig bildemontering eller av liktydig avtalad aktör, kan förhindra blivande problem. Detta intyget är dessutom till underlag för Trafikstyrelsens bortplockning i vägregistret. När trasiga fordon säljes har fordonsägarna mycket att observera.

Ändamålet hos bilskrot är att skrota bilen med återvinning, i ett oändligt och klimatvänligt kretscykel, är i fara före den hamnat på en behörig bilåtervinnare. Kan fordonsägaren själv lämna in bilen löses problemet, man kan då dessutom räkna med den högsta ersättningen. Måste transport lejas finns dock chans att få betalning samt säkerställa bilens slutpunkt. För transport av en skrotbil, som stämplas miljöohälsosamt restprodukt, krävs tillstånd från Trafikverket. Detta kan kontrolleras på företagets sajt innan uppdrag. Och genom mottagande av ett undertecknat mottagningskvitto med bilskrotningsintyg, i byte av registreringsbeviset, kan fordonsinnehavaren räkna med sig, att den gamla “pärlan” handskas riktigt och på ett miljöklokt vis.

Sälj skrotbilen i Sjömarken istället för att dumpa

Sälj skrotbilen i Sjömarken istället för att dumpa

Det är bara ett årtionde, som defekta bilar i Sjömarken endast kunde säljas för ombyggnad av en PV 444 till A-traktor. Och det var färre än en promille av beståndet. Många av de odugliga fordonsvraken dumpades som klimat-bestar i skog och mark, som ett utslag av gratis avhysning. En avslutad statlig skrotpeng förändrade inte situationen.

Skrotbilar i Sjöbo säljes med planerad förtjänst

Skrotbilar i Sjöbo säljes med planerad förtjänst

Det är otaliga som funderar hur mycket man inkasserar för en defekt personbil i Sjöbo. Transportstyrelsen har igenom en lag om bilskrot till biltillverkarna kommenderat att all bildemontering av ett fullkomligt fordon skall vara gratis. BilRetur skall dessutom garantera för insamling och återvinning av dessa.