Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Ockelbo

Först en påhälsning för bilbesiktning i Ockelbo, sedermera kostsamma reparationer på en verkstad, efter noga tänkande att skrota personbilen på närliggande behörig skrot. Många av de 40 procenten fordonsinnehavare, som får kritiska 2 i bilprovningens rapport, vid den årliga granskningen, måste ombesikta bilen inom en månad.

Redan från början gäller det årligen för de flesta. Naturvårdsverket etablerade AB Svensk Bilprovning för 50 år sedan. Men bilbeståndet växte det stelbenta företaget över huvudet. Så privatiseringen år 2010 förvånade inte svenska folket alls. Allt för långa kötider för att boka och avbokningar resulterade i massa påtvingade körförbud, som uppenbarade organisationens fiasko. Många nystartade besiktningshallar ändrade ändå fort på den destruktiva riktningen. Med ett drop-insystem istället för bokning av fordonsinspektion i Ockelbo, löstes flera bekymmer för tacksamma fordonsinnehavare.

Förändrade regler för personbilsbesiktning i Ockelbo leder ofta till penningstraff

Men enstaka regler har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren själv att observera tillfälle för fordonsbesiktning i Ockelbo. Vid försummelse med detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statskassan uppskattar dock öka med ett antal miljoner kronor från nonchalanta bilinnehavare.

Fordonsinnehavare beslutar själv tillfälle för fordonskontrollen i Ockelbo

Men han/hon kan personligen bestämma, när den första inspektionen i Ockelbo bör ombesörjas. Inte senare än 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter två år. Därnäst måste bilen provas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens nätsida kan tidpunkten enkelt anträffas. Surfa in på deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som anträffas delas in i 3 klasser.

En nivå 1-påpekande medför att den tvingas repareras inför nästa års-kontroll. Ett klass två-felaktighet betyder, att det ska repareras inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud genast. Bilen får endast bärgas från bilgranskningen i Ockelbo. Och detta skrota bilen leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrot, som har befogenhet att skrota bilar med skrotintyg för avregistrering. Lägga märke till att många missar att åtgärda enkla kategori 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid nästa granskning.

Obehövliga brister upptäcks av fordonsinspektionen i Ockelbo

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel självkontroll innan besiktningen i Ockelbo. Märkligt nog är det felaktigheter med lätta ingripanden, som uppdagar nivå 2-bristerna. Att ombesörja lampbyte betyder en del stunder, att bilen accepteras utan ombesiktning för bilbesiktningen i Ockelbo. Nummerskyltslampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas därefter av bromsljus. Byte av en defekt lykta kan möjligen synas påfrestande för många. Men det återfinns enkla instruktioner med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer observerar den listiga lösning att ta bort glödlampan.

Men oriktigheten antyder, att fordonet drar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidföroreningar ökar kanske över max godkänd. Sonden är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta. Den kan köpas till Renault från Bildelaronline24.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla felet kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan priset för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även påpekanden på däckdjup är frekventa för fordonskontrollen i Ockelbo. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre mm. Så provning under kalla dagar kan ställa till med onödiga bekymmer. Men med enkla medel kan avgiften, tillföljd av den periodiska bilgranskningen i Ockelbo, förbli låg av den kloke fordonsägaren.

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Rödeby

Skrotbilar måste hämtas efter besiktning i Rödeby

Nu för tiden är det inte längre komplext att reservera en omedelbar tid för fordonskontroll i Rödeby. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Under de senaste tio åren har mängden hallar flerdubblats.

AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Rävlanda

AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Rävlanda

Det är inte längre några svårigheter att boka en omedelbar tid för bilbesiktning i Rävlanda. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Så under de senaste tio åren har antalet bilprovningsföretag mångdubblats. Kampen om kunderna har också inom den här affärsgrenen blivit mödosam.