Besiktning i Nödinge föregår onödig bilskrotning

Det har varje gång varit en bävan för ägare av gamla personbilar att behöva gästa Bilbesiktningen. Även om det varit enklare att beställa klockslag för granskning i Nödinge finns den otrevliga uppfattningen att det kommer att kosta pengar. År 1963 kom myndighetsrådsbelut om föreskrifter för den statliga bilbesiktningen och efter det började de föreskrivna undersökningarna. Det nya seklet startade med kolossala kötider vid beställning av fordonsundersökningar i Nödinge. Avskaffande av reglering låg i tiden. Så år 2010 blev besiktning av bilar fri för hugade aktörer inom personbilsområdet. Resultatet blev tvärtom en överetablering i stället för en god balans.

Privatiseringen medförde ingen lättnad för fordonsinnehavarna. Granskningsbasen har av logiska skäl snarare blivit skarpare med åren. Klasser och bedömningar av bristernas drag förekommer alltjämt. Ett nivå tre-fel ger en bilverkstad förhoppning om ett inkomstbringande arbete, medan en godkänd bilskrot är ganska övertygad på besked om en skrotbil, som behöver skrotas till det eviga kretsloppet. Den enstaka vinsten med avregleringen av besiktning i Nödinge blev att bilinnehavaren kan gästa en bilprovning på drop-intid.

Förändrade regler för personbilsbesiktning i Nödinge resulterar vanligtvis till vite

Men enstaka skrota bilen Nödinge regler har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren personligen att bevaka datum för personbilsbesiktning i Nödinge. Vid försummelse med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är ägarens plikt att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms dock stärkas med över en miljard kronor från slarviga bilinnehavare.

Fordonsinnehavare avgör själv tillfälle för bilinspektionen i Nödinge

Men han/hon kan själv avgöra, när den 1 besiktningen i Nödinge bör verkställas. Senast trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter 24 månader. Sedermera behöver personbilen kontrolleras årligen. På Naturvårdsverkets hemsida kan datumet enkelt upptäckas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Felen eller defekterna som avslöjas indelas i tre nivåer. En kategori ett-anmärkning betyder att den ska åtgärdas inför nästa års-kontroll.

Ett kategori två-anmärkning innebär, att det tvingas lagas inom en månad med efterkontroll som följd. Kategori tre-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från bilkontrollen i Nödinge. Och detta leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrothandlare, som har tillstånd att skrota bilar med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Iakttaga att flera missar att åtgärda enkla kategori ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid framtida granskning.

Meningslösa defekter upptäcks av bilbesiktningen i Nödinge

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll inför besiktningen i Nödinge. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som blottar kategori två-bristerna. Att fixa ett dåligt hjul innebär flera gånger, att fordonet släpps igenom utan ombesiktning för fordonskontrollen i Nödinge. Nummerskyltslampor leder statistiken, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en trasig lampa kan möjligen förefalla bökig för många. Men det återfinns enkla instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube.

Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer avslöjar den sluges trixet att peta väck instrumentbelysningen. Men oriktigheten indikerar, att motorn drar överflödigt mycket drivmedel, så koldioxidföroreningar tilltar kanske över max godkänd. Givaren är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att byta. Den kan köpas till Renault från Mekonomen under 700 kronor. Risken är stor att det här lätta felaktigheten kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del bilmärken överskrida trettio tusen kronor. Också anmärkningar på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning i Nödinge. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, eftersom det är mycket enkelt att granska för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka obefogade besvär. Men med lätta redskap kan avgiften, som ett resultat av den årliga personbilsbesiktningen Nödinge, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.

AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Rävlanda

AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Rävlanda

Det är inte längre några svårigheter att boka en omedelbar tid för bilbesiktning i Rävlanda. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Så under de senaste tio åren har antalet bilprovningsföretag mångdubblats. Kampen om kunderna har också inom den här affärsgrenen blivit mödosam.

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Rödeby

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Rödeby

Med ett myndighetsbeslut år 1963 inleddes den obligatoriska bilgranskningen för bilägare i Rödeby. Senare formades det statliga bolaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med gränsen till överetableringar som följd.