Bilskrot tävlar om uttjänade Seat-Leon

Prisvärda kördugliga Seat-Leon har nått en försäljningstriumf som sällan tidigare upplevts. Detta beror på den uppkomna omständigheten med den pågående fruktade epidemin. Rädslan att resa kollektivt har inte ebbat ut via riksdagens rekommendationer. Under många år har Regeringens beslut varit avsedda för minskad bilkörning. Bonus-Malus, höjda dieselpriser och skatt för trängsel är några dylika förslag. Det har utmynnat till avsevärt fler åkturer till och från jobbet har åkts kollektivt. Så hushållets andra-bil har fått retirera för andra förvärv. Men nu saknas den som aldrig förr. Den ovissa framtiden har resulterat i att inga nyproducerade bilar säljs till vanligt folk. Vilket gäller för de flesta kapitalvarorna. Men en begagnad Seat-Leon bryter mönstret på ett egendomligt vis.

Seat-Leon konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters avstånd också munskyddens lägre innebörd, har höjt människors olust att resa kollektivt. Att folkhälsomyndigheten också uppmanar allmänheten att använda bilen ändrar inte misstrogenheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det viktigare än allt annat att köpa ytterligare en besiktigad Seat-Leon, så att alla i hushållet kan åka på ett harmoniskt sätt. För rekommendationerna i all heder, fungerar nog 2 m-bestämmelsen för sittande personer. Men för folk i rörelse på trånga områden gestaltas det mer som en ouppnåeligt ideal. Av den anledningen ska införskaffade av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Seat-Leon rullar vidare

Bra besiktigade Seat-Leon med stora CO2utsläpp och oduglig trafiksäkerhet kan i de flesta fall ses som skrot. Bortsett från att återvinna personbilen har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för illegal utrikeshandel särskilt till Afrika. Där är priset uppemot elva gånger större än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram många mindre verkstäder, som med primitiva metoder kan få gamla Seat-Leon godkända genom en bilbesiktning. Så kampen förekommer redan för hushållet, som är på jakt skrota bilen Göteborg efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Dumpa eller skrota i Trollhättan beror på dålig ersättning av Saab-96 bilar

Godkända skrotföretag, som vanliggtvis kasserar personbilen för bildelar, attraherar bilinnehavare med stora betalningar. Några miljökamrater har utsett att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att hämma mer åkande av försvagning och lägre trafiksäkra fordon. Men genom farhågan att resa kollektivt har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De kasserade fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsförfrågan är sekundärt av hushållets säkerhet under tvungna resor. Så de här bra begagnade Seat-Leon går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt vrids klockan tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för alltid?

Skrotade BMW5-E39 bilar får make-up

Skrotade BMW5-E39 bilar får make-up

Det nya miljöfilosofin har tidigare förpassat gamla fordon som BMW5-E39 till skrotning. Men nu har ett antal årtiondens naturjobb kastats över ände. Det är allmänt känt att gamla uttjänta bilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande koldioxiden i atmosfären.

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bjärred

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bjärred

Hur skulle bilarna i landet sett ut förutan villkor på bilgranskning i Bjärred? Man måste gå bakåt i tiden till slutet av femtio-talet för att få facit på angelägenheten. Men det är enkelt att antaga. Inget annat än katastrof och förödelse.