Bonus-Malus ökar inte antalet Renault-Scenic till bilskrot

Billiga kördugliga Renault-Scenic går mot den allmängiltiga riktningen av trögsålda fordon. Den aktuella coronapandemin har lamslagit en stor del i samhället. Och framtiden är ju oklar, fördenskull bestämmer sig vanligt folk att bevara i sina stålar tills viss förändring äger rum. Handlande av moderna bilar ligger inte längre som något prioriterat kostnadsslag i hushållskassan.

Men billiga kördugliga Renault-Scenic går tvärt emot andra fordon. Lusten att köpa har inte någon gång varit så kraftig som den är idag. Förklaringen är enkel. Fortfarande måste många ta sig till arbetsplatser, affärer eller någon aktivitetsplats. Några av de här turerna utförs med allmänna spårvagnar. Det är även det färdsättet som beslutas igenom olika politiska fastställande. Så för att dämpa bilåkandet har bränslepriser ökats, Bonus-Malus har höjt fordonsskatten även skatt på trängsel har introducerats. Alla riktade politiska insatser har absolut medfört till fler kollektivresor, samt att hushållets andra-bil valts bort

Renault-Scenic konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande förordning från regeringen, som 2 meters mellanrum också munskyddens lägre betydenhet, har ökat vanligt folks olust att resa allmänna bussar. Att regeringens även tipsar allmänheten att använda bilen förändrar inte skepticismen. Men hälften av hushållet har inte tillgång till något fordon. Fördenskull är det viktigare än allt annat att införskaffa ytterligare en körduglig Renault-Scenic, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett obekymrat vis. För referenserna i all heder, klaffar nog tvåmeters-riktlinjen för sittande människor. Men för folk i trafik på svårframkomliga områden framställs det mera som en illusion. Av den orsaken skall införskaffade av en andrabil främjas.

UttjäntaRenault-Scenic rullar vidare

Bra besiktigade Renault-Scenic med stora koldioxidavgaser och undermålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som skrot. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit tilltalande för den olagliga kriminaliteten för laglös utlandsförsäljning framför allt till Afrika. Där är vinsten ungefär elva gånger större än liknande svenska priser.

Och det har startats flertalet små bilverkstäder, som med lätta renoveringar kan få de uttjänta Renault-Scenic godkända genom en bilprovningen. Så konkurrensen existerar allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Skrotbilar i Sandviken säljes till miljöanpassad bilskrot

Godkända skrotföretag, som normalt kasserar bilen för återvinning, lockar fordonsägare med stora ersättningar. Några klimatvänner har utsett att lämna bilarna här med gott samvete, igenom att stoppa mer åkande av försvagning och mindre trafiksäkra personbilar. Men via fasan skrota bilen Göteborg att resa allmänna bussar suget efter den gamla bilen höjt priserna. De kasserade fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i andra hand av hushållets trygghet under beordrade resor. Så dessa billiga besiktigade Renault-Scenic säljs som aldrig förr. Ur miljöhänseende är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotbilar rullar genom besiktningen i Ale

Skrotbilar rullar genom besiktningen i Ale

Först ett besök för bilbesiktning i Ale, därnäst kostsamma renoveringar på en verkstad, efter noggrann övervägande att återvinna fordonet hos närmaste certifierad skrot. En stor del av de fyrtio procenten ägare, som får allvarsamma 2 i bilprovningens rapport, vid den årliga undersökningen, måste gå igenom ekluten.

Alla fordon når inte bilskrotning i Edsbyn

Alla fordon når inte bilskrotning i Edsbyn

Alternativt för att köra det uttjänta fordonet för skrotning i  Edsbyn valde ett antal fordonsinnehavare att lämna sin bil i miljön. Kommunerna inkasserade massor av beskyllningar som ett resultat av den växande klimatnedgången, som de här vrak tillfogar skog och vatten.