Skrotbil Renault-Megane går igen

Mot alla vettiga sannolikheter ökar försäljningen av prisvärda begagnade Renault-Megane i taket, som aldrig tidigare har skådats. Med stöd av politiska fastställanden har användning av personbil till och från arbetsplatsen bitvis ändrats till allmänna bussresor. Styrningsmedel som Bonus-Malus, chockhöjda dieselpriser och trängselskatter har medverkat till den klimatoptimerande ingripandet. Och familjens andra-bil har skrotats.

Men mitt uppe i den pågående coronapandemin kommer tillsägelser som fort förändrar arbetssätten. De ger föda till en av bilhistoriens framstående triumfer, via att skrotade Renault-Megane repareras till riktigt fina exemplar.

Renault-Megane konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande rekommendationer från Regeringen, som två m avstånd samt munskyddens lägre innebörd, har ökat vanligt folks motvillighet att använda allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten därtill uppmanar gemene man att använda bilen rubbar inte skepsisen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. Därför är det mer centralt än allt annat att få tag i ytterligare en gammal Renault-Megane, så att alla i hushållet kan köra på ett tryggt sätt.

För referenserna i all heder, funktionera nog 2 m-regeln för sittande människor. Men för folk i omlopp på besvärligta utrymmen framställs det mer som en ouppnåeligt ideal. Av den orsaken bör inskaffande av en andrabil gynnas.

Uttjänta Renault-Megane rullar vidare

Billiga kördugliga Renault-Megane med stora koldioxidutsläpp och dålig trafiktrygghet kan i en del fall gälla som uttjänta bilar. Bortsett från att skrota personbilen har de blivit tilltalande för den förbjudna kriminaliteten för otillåten utrikeshandel särskilt till Nigeria.

Där är förtjänsten i det närmaste 11 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har startats många små bilverkstäder skrota bilen Göteborg, som med enkla förbättringar kan få gamla Renault-Megane godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen finns allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en billig gammal andra-bil.

Skrotbilar i Malmö säljes till miljöanpassad bilskrot

Ackrediterade skrotar, som mestadels skrotar bilen för demontering, attraherar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några klimatvänner har föredragit att överlämna fordonen här med god ansvarskänsla, genom att hämma ytterligare farande av försvagning och lägre trafiksäkra personbilar. Men igenom ångesten att åka allmänna bussar suget efter den gamla bilen höjt priserna. De uttjänta personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och ärenden kommer i skuggan av hushållets säkerhet under tvungna resor. Så de här bra begagnade Renault-Megane säljs som aldrig förr. Ur miljöhänseende vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för jämnan?

Alfa Romeo-Brera fungerar som skrotbil

Alfa Romeo-Brera fungerar som skrotbil

Bilar, som Alfa Romeo-Brera har gestaltas, som en av de värsta orsakerna till dagens allt uslare klimat. Miljökatastrofer som skogsbränder, stormar och höga vattenflöden kopplas till den höjda temperaturen. 1/3 av alla avgaser kommer från fossildriva bränslemotorer.

Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Alfetta

Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Alfetta

Oron för epidemin har hämmat vanligt folks intresse att satsa några stålar på fordon. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bättre kördugliga Alfa Romeo-Alfetta är desto starkare