Skrotade Kia-Quoris bilar får make-up

Det nya natursynsättet har förr förpassat gamla fordon som Kia-Quoris till bilskroten. Men nu har några decenniums naturarbeten kastats över ände. Det är allmänt känt att gamla uttjänta bilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande föroreningar i atmosfären. Koldioxiden medför växthuseffekten med smältande ismassa, och förändrar klimatet med naturförstörelse i släptåget. Politiska påverkan, som höjda bränsleutgifter och skatter samt trängselskatter har tvingat fordonsinnehavare att tänka om mot elektrifierade bilar.

En undersökare på Infrastrukturdepartementet hävdar, att Kia-Quoris som uppnått 11 års ålder skall lämnas in till en auktoriserad skrotföretag för skrotning och demontering, för att miljön överhuvud skall kunna bärgas. Allt det här har gjort att många kasserat hushållets andrabil och åker med spårvagn framförallt till arbetet. Men den fortlöpande Covid 19 viruset har förändrat den nuvarande förloppet dramatiskt. Försäljningen av bättre kördugliga Kia-Quoris är suget enormt stort. Vanligt folk står i långa köer på olika väntelistor efter dessa bovar. Hur kan denna situation vara tänkbar?

Kia-Quoris konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala uppmaningar från Regeringen, som två m distans samt munskyddens lägre innebörd, har ökat gemene mans motvillighet att resa spårvagn. Att regeringens också tipsar allmänheten att köra bil rubbar inte misstroendet. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. På grund av detta är det mer centralt än allt annat att köpa ytterligare en körduglig Volvo-244, så att alla i familjen kan köra på ett lugnt vis. För referenserna i all ära, funktionera nog 2 m-riktlinjen för sittande människor. Men för folk i förflyttning på begränsade utrymmen framställs det mer som en önsketänkande. Av den orsaken skall inskaffande av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Kia-Quoris rullar vidare

Prisvärda kördugliga Kia-Quoris med höga CO2-gaser och dålig trafiktrygghet kan i många fall ses som skrot. Med undantag av att återvinna fordon har de blivit begärlig för den olagliga kriminaliteten för lagstridig export särskilt till Mellanöstern.

Där är utdelningen omkring elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd mindre verkstäder, som med anspråkslösa reparationer kan få gamla Kia-Quoris godkända genom en bilbesiktning. Så kampen finns allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en billig äldre andra-bil.

En skrotbil från Kinna är värd pengar på bilskrot

Legitimerade skrotar, som brukligt kasserar fordon för bildelar, frestar fordonsägare med stora betalningar. Några miljökamrater har valt att lämna fordonen här med gott samvete, igenom att avbryta mer drift skrota bilen Göteborg av naturförsämring och mindre trafiktrygga fordon. Men igenom fasan att använda allmänna bussar har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De uttjänta personbilarna kommer att leva vidare. Natur och trygghetsförfrågan kommer i andra hand av hushållets trygghet under beordrade åkturer. Så dessa bättre begagnade Kia-Quoris säljs som aldrig förr. Ur miljösynvinkel är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bua

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bua

Det är rimligt att en ägare känner en speciell oro före den bindande fordonsinspektionen i Bua. Även om egeninspektion utförts, förekommer det hela tide en osäkerhet att enstaka gömda brister kan upptäckas. Om ett klass 3-felaktighet kommer med i protokollet är det absolut färdigkört för stunden.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bälinge

Alla fordon når inte bilskrotning i Bälinge

När Naturvårdsverket stoppade all betalning för skrotar i Bälinge och oro spreds inom landets skrothandlare. Ängslan upphörde inte, då det yppade sig att det omfattade somliga godkända bilskrotar. Dessa fick i kompensation privilegium att utfärda skrotningsbevis för att ta bort den ur bilregistret hos Länsstyrelsen.