Skrotbilars öde berörs av besiktning i Heby

Det är logiskt att en fordonsägare reagerar med en viss ängslan före den bindande biltillsynen i Heby. Även om egenkontroll verkställts, återfinns det alltid en fara att vissa dolda brister kan finnas. Om ett klass 3-fel kommer med i besiktningsmannens rapport är det naturligtvis färdigkört för stunden. Bilverkstäder är inte skrota bilen prisvärda och ersättningen, som ställs mot en korresponderande användbar fordon, visar i sämsta fall mot en certifierad bildemontering. Så har det pågått för alla bilägare sedan 1965 då myndigheterna skapade AB Svensk Bilprovning med föreskriven och periodiska fordonsundersökningar i Heby.

Men företaget lyckades inte hålla det stigande bilbeståndets takt. Resultatet blev, att rasande bilinnehavare förmådde uppleva körförbud till följd av långa telefontider och bristen på ersättningstid för begärda avbokningar. För att avhjälpa den odugliga bolaget frisläpptes bilprovningen för tio år sedan Som en händelse försvann de hatade telefontiderna. Och massa nya bilprovningshallar införde bokningsfria fordonskontroller i Heby igenom drop-in.

Förändrade stadgar för fordonsinspektion i Heby leder vanligtvis till penningstraff

Men enstaka regler har just förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren själv att observera tidpunkten för personbilskontroll i Heby. Bommas det här får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster uppskattar dock stärkas med över en miljard kr från oaktsamma bilinnehavare.

Fordonsägare beslutar själv tillfälle för personbilsgranskningen i Heby

Men han/hon kan själv besluta, när den 1 kontrollen i Heby ska utföras. Senast 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 2 år. Därpå måste personbilen provas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens sajt kan datumet enkelt upptäckas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felen eller bristfälligheterna som iakttas delas in i 3 kategorier. En nivå ett-påpekande medför att den måste lagas inför nästa års-granskning.

Ett klass 2-påpekande betyder, att det skall repareras inom en månad med efterkontroll som följd. Kategori tre-felaktighet är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonsinspektionen i Heby. Det här leder ofta till återvinning på en certifierad skrothandlare, som har tillåtelse att skrota bilar med skrotbevis för avregistrering. Lägga märke till att flera missar att reparera enkla klass ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid nästa granskning.

Onödiga defekter uppdagas av fordonskontrollen i Heby

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll innan fordonsbesiktningen i Heby. Märkligt nog är det brister med simpla åtgärder, som blottar nivå 2-felen. Ett utfört lampbyte innebär många stunder, att bilen godtas utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Heby. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av bromsljus. Skifte av en trasig lykta kan kanske förefalla besvärlig för många. Men det finns lätta anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många besiktningsmän spårar den finurliga trickset att rycka bort instrumentbelysningen.

Har skrotbil?

Men felaktigheten pekar på, att fordonet drar onödigt mycket diesel, så avgasföroreningar tilltar kanske över max godkänd. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är simpel att byta ut. Den kan införskaffas till Citroën från MärkesDemo.se under tusenlappen. Faran är stor att det här lätta felet kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för vissa fordonsmärken överstiga trettio tusen kr. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning i Heby. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka obefogade bekymmer. Men med enkla medel kan utgiften, till följd av den årliga personbilsbesiktningen i Heby, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Hjo

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Hjo

Att fordonskontroller i Hjo avreglerades har haft enorm roll för bilinnehavarna. Den föreskrivna skrota bilen kontrollen av fordon påbörjades av myndigheterna på sextio-talet, men upplöstes som kartell 2010.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gnosjö

Alla fordon når inte bilskrotning i Gnosjö

Det fanns en tid, då distansen för skrotarna i Gnosjö enbart var ett stenkast långt. Bilskrotarna livnärde sig till stor del genom betalning från bilägarna för bildemontering och avregistrering.