Skrotade Volkswagen-Fridolin bilar får make-up

Det nya miljötänkandet har förr avvisat gamla personbilar som Volkswagen-Fridolin skrotning. Men nu har några decenniums miljöjobb kastats skrota bilen över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande skälet till de förhöjda föroreningar i atmosfären. CO2 åstadkommer växthuseffekten med smältande ismassa, och förändrar klimatet med naturkatastrofer som följd. Statens pådrivning, som höjda bensinutgifter och bilskatter samt skatt på trängsel har förmått fordonsinnehavare att tänka om mot eldrift. En forskare på Motormännen påstår, att Volkswagen-Fridolin som nått elva års ålder rekommenderas lämnas in till en legitimerad bilskrot för demolering och återvinning, för att miljön överhuvud skall kunna räddas.

Allt detta har gjort att fler kasserat hushållets andrabil och åker kollektivt främst till arbetet. Men den fortgående Covid 19 viruset har editerat den nuvarande förloppet drastiskt. Försäljningen av billiga besiktigade Volkswagen-Fridolin är suget enormt stort. Människor står i långa köer på olika väntelistor efter dessa miljömonster. Hur kan denna omständighet vara tänkbar?

Volkswagen-Fridolin konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala rekommendationer från Regeringen, som 2 meters distans och munskyddens mindre betydenhet, har ökat vanligt folks motvillighet att använda spårvagn. Att folkhälsomyndigheten även rekommenderar gemene man att använda bilen förändrar inte skepticismen. Men hälften av hushållet har inte tillgång till något fordon. Därför är det mycket mer väsentligt än allt annat att erhålla ännu en besiktigad Volkswagen-Fridolin, så att alla i hushållet kan färdas på ett tryggt vis. För rekommendationerna i all anseende, funktionera nog tvåmeters-regeln för sittande folk. Men för personer i omlopp på besvärliga ytor gestaltas det mer som en önsketänkande. Därför ska köpet av en andrabil gynnas.

Uttjänta Volkswagen-Fridolin rullar vidare

Prisvärda kördugliga Volkswagen-Fridolin med stora koldioxid-gaser och oduglig trafiktrygghet kan i en del fall gälla som skrot. Frånsett att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den samordnade kriminaliteten för lagstridig utrikeshandel framför allt till Nigeria.

När är det dags att byta bil?

Där är försäljningspriset sisådär 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats många små bilverkstäder, som med ringa renoveringar kan få gamla Volkswagen-Fridolin godkända genom en bilbesiktning. Så konkurrensen existerar allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en billig gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Volkswagen-Fridolin

Certifierade bilskrotar, som mestadels kasserar bilen för återvinning, frestar bilinnehavare med höga betalningar. Några miljövänner har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, genom att stoppa ytterligare åkande av miljöfördärvande och mindre trafiksäkra fordon. Men via fasan att använda allmänna bussar har den stora efterfrågan ökat priserna. De uttjänta personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsfrågor kommer i andra hand av hushållets trygghet under tvungna åkturer. Så dessa bra kördugliga Volkswagen-Fridolin går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt är det ett steg tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för alltid?

Alla fordon når inte bilskrotning i Forshaga

Alla fordon når inte bilskrotning i Forshaga

Skrotning i Forshaga med ersättning har föregåtts av en invecklad skrotningsförlopp. Det var vanligtvis, att en skrothandlare tog ersättning för omhändertagning av fordon och avregistrering. Enbart några bilägare till Volkswagen kunde skrota en bil kostnadsfritt.

AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Habo

AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Habo

Nu för tiden är det inte längre komplext att beställa en omedelbar tid för fordonsinspektion i Habo. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades.