Bonus-Malus ökar inte antalet Kia-Carens till bilskrot

Billiga besiktigade Kia-Carens går mot den globala riktningen av trögsålda bilar. Den pågående epidemin har förstenat en del städer i samhället. Och framtiden är ju oklar, på grund av detta beslutar de flesta att bevara i sina stålar tills viss omändring händer. Köpande av nya personbilar ligger numera inte som något prioriterat kostnadsslag i hushållskassan. Men bättre begagnade Kia-Carens på bilskrot Göteborg går stick i stäv mot andra personbilar. Köpbehovet har sällan varit så enorm som den är numera. Motiveringen är simpelt. Fortfarande måste många åka till jobbet, affärer eller någon aktivitetsplats. Många av dessa resor förekommer med kollektiva bussar.

Det är också det färdsättet som entusiasmeras igenom diverse politiska ställningstagande. Så för att tygla bilåkandet har dieselpriser ökats, Regeringen har chockhöjt fordonsskatten även skatt på trängsel har införts.

Kia-Carens konkurrerar med kollektivtrafiken

Alla styrda politiska insatser har naturligtvis utmynnat till ökade kollektivresor, samt att hushållets andra-bil sålts Allmänna råd från Regeringen, som 2 m distans också munskyddens lägre betydenhet, har höjt människors olust att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten också föreslår vanligt folk att köra bil rubbar inte misstron. Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det viktigare än allt annat att anskaffa ännu en gammal Kia-Carens, så att alla i hushållet kan köra på ett betryggande vis. För rekommendationerna i all anseende, klaffar nog 2 m-föreskriften för sittande människor. Men för människor i trafik på trånga utrymmen gestaltas det mera som en framtidsvision. Av den anledningen skall förvärvande av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Kia-Carens rullar vidare

Bättre begagnade Kia-Carens med stora CO2-avgaser och undermålig trafiktrygghet kan i flertalet fall gälla som skrotbilar.

Förutom att återvinna fordon har de blivit begärlig för den olagliga brottsligheten för lagstridig utrikeshandel särskilt till Nigeria. Där är förtjänsten i det närmaste tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd små verkstäder, som med primitiva metoder kan få rostiga trafikfarliga Kia-Carens godkända genom en bilbesiktning. Så konkurrensen existerar allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd gammal andra-bil.

Alla fordon når inte bilskrotning i Degerfors

Auktoriserade bilåtervinnare, som mestadels kasserar fordon för demontering, frestar fordonsinnehavare med stora ersättningar. Några miljökamrater har valt att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att avbryta ytterligare farande av miljöförsämring och lägre trafiksäkra bilar. Men igenom ångesten att åka kollektivt har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och trygghetsförfrågan är sekundärt av hushållets säkerhet under beordrade turer. Så dessa bättre besiktigade Kia-Carens går åt som smör i solsken. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för alltid?

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bro

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bro

Att fordonsundersökningar i Bro avreglerades har haft kolossal betydelse för fordonsinnehavarna. AB Svensk Bilprovning startades av myndigheterna 1965, men upphörde som kartell 2010.

Besiktning i Danderyd orsakar lagning eller bilskrotning

Besiktning i Danderyd orsakar lagning eller bilskrotning

Det är rimligt att en fordonsägare reagerar med en speciell ångest innan den bindande bilinspektionen i Danderyd. Även om självinspektion gjorts, föreligger det alltid en osäkerhet att vissa dolda felaktigheter kan existera.