Bonus-Malus ökar inte antalet Mazda-Cosmo till bilskrot

Billiga besiktigade Mazda-Cosmo går mot den allmängiltiga vägen av osäljbara artiklar. Den aktuella Covid-19 har förstenat en del städer i Sverige. Tillkommande tid är ju oförutsebar, fördenskull bestämmer sig de flesta att spara i sina stålar tills viss ändring äger rum. Köpande av nya fordon ligger numera inte som något prioriterat kostnadsslag i hushållsbudgeten. Men prisvärda besiktigade Mazda-Cosmo går stick i stäv mot andra fordon.

Suget har aldrig varit så enorm som den är i dag. Svaret är simpelt. Alltjämt skall många ta sig till arbetsplatser, affärer eller någon aktivitetsplats. Många av de här turerna förekommer med statliga spårvagnar. Det är också det färdsättet som stimulerats via diverse politiska fastställande. Så för att hejda bilresorna har bränslepriser höjts, Regeringen har chockhöjt fordonsskatten även skatt på trängsel bilskrot Göteborg har införts. Alla styrda politiska insatser har förstås medfört till mer bussresor, samt att familjens andra-bil sålts.

Mazda-Cosmo konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som två meters mellanrum samt munskyddens mindre betydenhet, har höjt vanligt folks ovillighet att åka allmänna bussar. Att regeringens därtill rekommenderar privatpersoner att köra bil förändrar inte skepsisen. Men hälften av hushållet har inte tillgång till någon bil. Därför är det mer angeläget än allt annat att införskaffa ytterligare en gammal Mazda-Cosmo, så att alla i familjen kan åka på ett harmoniskt vis. För rekommendationerna i all heder, fungerar nog tvåmeters-regeln för sittande personer. Men för människor i omlopp på begränsade utrymmen gestaltas det mera som en utopi. På grund av detta ska köpaet av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Mazda-Cosmo rullar vidare

Bra besiktigade Mazda-Cosmo med stora koldioxidgaser och usel trafiksäkerhet kan i de flesta fall betraktas som uttjänta bilar. Förutom att skrota fordon har de blivit lockande för den olagliga kriminaliteten för otillåten export framför allt till Väst-Afrika. Där är utdelningen ungefär 10 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats en mängd mindre bilverkstäder, som med primitiva renoveringar kan få gamla Mazda Cosmo godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen existerar redan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Mazda-Cosmo

Certifierade bilskrotar, som brukligen skrotar fordon för reservdelar, attraherar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några klimatkamrater har utsett att överlämna bilarna här med gott samvete, igenom att hindra mer körning av naturförsämring och lägre trafiktrygga fordon.

Skrota bilen utan papper eller registreringsbevis?

Men via skräcken att resa kollektivt suget efter den gamla bilen höjt priserna. De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av familjens trygghet under beordrade åkturer. Så dessa billiga kördugliga Mazda-Cosmo säljs som aldrig förr. Ur klimatsynpunkt vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för evigt?

Skrotade Volkswagen-Fridolin bilar får make-up

Skrotade Volkswagen-Fridolin bilar får make-up

Det nya miljötänkandet har förr avvisat gamla personbilar som Volkswagen-Fridolin skrotning. Men nu har några decenniums miljöjobb kastats skrota bilen över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande skälet till de förhöjda föroreningar i atmosfären.

Besiktning på Orust föregår bilskrotning

Besiktning på Orust föregår bilskrotning

Det har ständigt varit en skräck för ägare av äldre personbilar att man måste gästa personbilsinspektionen. Även om det varit enklare att få bokat tid för fordonsbesiktning på Orust förekommer den olustiga vibbar att det kommer att kosta pengar.