Besiktning i Robertsfors föregår bilskrotning

Med ett Regeringsrådsbelut på 60-talet inleddes den obligatoriska fordonskontrollen för personbilsägare i Robertsfors. Efter det formades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med för många etableringar som konsekvens. De kolossala kötiderna vid bokningar och hindren vid avbokning gav fordonsinnehavarna stora besvär vid bilkontroll i Robertsfors. Förseningar med körförbud utlöste monstruösa invändningar, som drev riksdagen att sadla om. Mängden nya besiktingsverkstäder ökar markant efter de nya förhållningsreglerna.

De ofantliga kötiderna är ett minne blott. Men obehagen hos fordonsinnehavaren har inte förändrats. Beskaffenhetsprövningarna återfinns kvar med likadana fordran på aktioner. Ett nivå 3-fel kan bli förödande för den egna plånboken. Samma sak blir en lönande händelse för en personbilsverkstad. Och i bakgrunden ruvar en behörig bilskrot. Skrota bilen för en klimathjärtlig fragmentering är avsikten. nyttan med alla förändringar har dock blivit en drop-in för bilgranskning i Robertsfors utan förbeställning i en valfri bilprovning.

Ändrade regler för personbilsinspektion i Robertsfors leder ofta till penningstraff

Men enstaka föreskrifter har just förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla koll på datum för bilinspektion i Robertsfors. Vid försummelse med detta får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statskassan beräknas emellertid växa med ett antal miljoner kr från nonchalanta fordonsinnehavare.

Bilinnehavare bestämmer personligen tidpunkt för fordonsbesiktningen i Robertsfors

Men han/hon kan personligen styra, när den första tillsynen i Robertsfors ska utföras. Inte senare än 36 månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 24 månader. Därpå ska personbilen besiktas varje år. På Länsstyrelsens hemsida kan datumet lätt hittas. Surfa in på deras webbsida och slå registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där. Felaktigheterna eller skavankerna som avslöjas delas in i tre kategorier. En nivå ett-felaktighet medför att den måste fixas före nästa års-inspektion.

Ett nivå 2-anmärkning betyder, att det ska åtgärdas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-felaktighet är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonsbesiktningen i Robertsfors. Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad bilskrot, som har licens att skrota fordon med skrotbevis för avregistrering. Iakttaga att flera missar att fixa lätta nivå 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästkommande kontroll.

Meningslösa defekter observeras av bilbesiktningen i Robertsfors

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan besiktningen i. skrota bilen. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som upptäcker klass två-bristerna. Ett utfört en lampa medför en del stunder, att personbilen godtas utan efterkontroll för bilinspektionen. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lampa kan möjligen synas besvärlig för flera. Men det finns enkla beskrivningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar.

De flesta fordonsinspektörer spårar den listiga trickset att plocka dän instrumentbelysningen. Men felet antyder, att bilen konsumerar onödigt mycket bensin, så avgasföroreningar tilltar kanske över vad som är okey. Givaren är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta ut. Den kan köpas till Fiat från Biltema under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla felet kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del bilmärken överstiga trettio tusen kr. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för besiktning Robertsfors.

Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 mm. Så provning under vintern kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta medel kan omkostnaden, tillföljd av den periodiska personbilsbesiktningen i Robertsfors, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

En trafikkontroll i Göteborg av Volvo-S40s däck på bilskrot kan överraska ägare

En trafikkontroll i Göteborg av Volvo-S40s däck på bilskrot kan överraska ägare

I och med mönsterdjupet på ett bilhjul på Volvo-S40 är auktoritetsstämplat är det mycket viktigt att bilägare undersöker mönsterdjupet inför varje hjulskifte. Och det sker normalt 2 gånger per år ända till man skrota bilen i Göteborg. Vinterhjulen med särskilda hjul behöver monteras före ett beslutat datering eller innan verifierad vinterväglag. Motsvarande innefattar för sommarhjulen. Frånsett mönsterdjup bör ha i åtanke, att en del hjul är stämplade med en fastställd rullriktning.

Låg skrotningspremie på bilskrot för Honda-Jazz lockar inte i Göteborg

Låg skrotningspremie på bilskrot för Honda-Jazz lockar inte i Göteborg

En bilägare kan numera ta för givet att en liten ersättning utgår, när icke besiktad Honda-Jazz överlämnas till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. De flesta åren av fordonens ålder har det medfört utgifter för att skrota en personbil. Och det är något som bilägare har haft tufft att fatta. Helst av allt vill några behålla de trasiga fordonen för framtida användning. För sent skall dessa optimister uppdaga sina försummelser.