Besiktning i Nol ger skrotbilar en ny möjlighet

Det har evigt varit en bävan för ägare av gamla personbilar att vara tvungen uppsöka Bilprovningen. Även om det varit enklare att beställa klockslag för granskning i Nol existerar den läskiga föreställningen att det kommer att kosta pengar. För femtio år sen kom riksdagsresolution om föreskrifter för AB Svensk Bilprovning och efterföljande började de obligatoriska undersökningarna. Det nya seklet påbörjades med ofantliga kötider vid bokningen av fordonskontroller i Nol.

En avreglering var ofrånkomlig. Så år 2010 blev marknaden fri för företag inom fordonsbranschen. Utgången blev tvärtom för många företag i stället för en god balans. Privatiseringen innebar inte någon lättnad för fordonsinnehavarna. Inspektionsunderlagen har av medfödda orsaker istället blivit skarpare ju längre tiden gått. Klasser och bedömningar av bristernas drag återfinns även fortsättningsvis. Ett nivå 3-fel ger en bilverkstad hopp om ett lönsamt arbete, samtidigt som en certifierad återvinningsföretag är tämligen förvissad på besked om en uttjänt bil, som skall återvinnes till det eviga kretsloppet. Den enda nyttan med avregleringen av bilbesiktning i Nol blev att bilägaren kan gästa en besiktningshall på drop-intid.

Ändrade stadgar för fordonsgranskning i Nol resulterar vanligtvis till böter

Men flera regler har nyligen ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tidpunkten för personbilsundersökning i Nol. Misslyckas man med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas dock växa med över en miljard kronor från försumliga ägare.

Ägare beslutar personligen tillfälle för personbilsgranskningen i Nol

Men han/hon kan själv styra, när den 1 tillsynen i Nol bör verkställas. Senast tre år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Sedan ska bilen kontrolleras årligen. På Länsstyrelsens webbsida kan tidpunkten enkelt anträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felen eller skavankerna som hittas indelas i 3 klasser. En kategori ett-felaktighet innebär att den tvingas fixas innan nästa års-tillsyn.

Ett nivå två-påpekande medför, att det skall repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilsinspektionen i Nol. Och detta leder ofta till återvinning på en godkänd bilskrot, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att flera glömmer att fixa enkla kategori 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp skrota bilen en nivå med fordran på efterkontroll vid kommande granskning.

Obehövliga felaktigheter påträffas av bilkontrollen i Nol

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll inför bilbesiktningen i Nol. Märkligt nog är det brister med simpla åtgärder, som upptäcker kategori två-felaktigheterna. Ett utfört ett dåligt hjul innebär flera tillfällen, att fordonet godtas utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Nol. Nummerskyltslampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lykta kan möjligen synas påfrestande för många. Men det återfinns simpla instruktioner med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många fordonsinspektörer spårar den listiga lösning att peta väck instrumentbelysningen.

Men felaktigheten antyder, att personbilen drar onödigt mycket drivmedel, så avgasutsläppet växer eventuellt över vad som är okey. Sensorn sitter på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att ändra. Den kan köpas till USA bilar från Bildelaronline24.se under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla bristen kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan priset för en del fordonsmärken överstiga trettio tusen kronor. Också klagomål på däckdjup är återkommande för fordonskontrollen i Nol. Statistiskt är det flera som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket lätt att checka för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så provning under vintern kan förorsaka obefogade besvär. Men med lätta redskap kan kostnaden, till följd av den årliga fordonskontrollen Nol, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Rödeby

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Rödeby

Med ett myndighetsbeslut år 1963 inleddes den obligatoriska bilgranskningen för bilägare i Rödeby. Senare formades det statliga bolaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med gränsen till överetableringar som följd.

Besiktning i Röbäck ger skrotbilar körförbud

Besiktning i Röbäck ger skrotbilar körförbud

Att bilbesiktningar i Röbäck avreglerades har haft stor betydelse för fordonsägarna. Den obligatoriska bilbesiktningen startades av myndigheterna på sextio-talet, men upphörde som monopolföretag 2010. De långa väntetiderna vid huvudsakligen ombeställningar resulterade i många inte mottagliga körförbud.