Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Resarö

När fordonsinnehavare kör till en inspektion i Resarö då ler bilreparatören. Han vet, att cirka 40 procent av ålderstigna fordon blir underkända och måste kontrollbesiktigas inom en månad. Så att ha sin bilverkstad i närheten av en besiktningshall är ovärderligt. Skulle ett kategori 3-felaktighet uppdagas, vet han med säkerhet, att lagningen är hans, om inte fordonsägaren bestämmer sig för att skrota bilen vid närliggande bilskrot.

Numera är det inte komplicerat att boka tid för bil provning i Resarö, som generellt bör verkställas årligen. Allaredan för 50 år sedan kom ett en bestämmelse från infrastrukturdepartementet att AB Svensk Bilprovning skulle bildas. För tio år sedan avreglerades marknaden för fordonsbesiktning. Från den tiden har hallar upprättats på betydligt fler ställen. Det förekommer möjlighet att avsyna bilen på drop-in tid utan att boka tid.

Förändrade regler för personbilsgranskning i Resarö leder ofta till böter

Men några riktlinjer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla koll på tidpunkten för personbilsundersökning i Resarö.

Vid försummelse med det här skrota bilen erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är ägarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan uppskattar emellertid öka med ett antal miljoner kr från försumliga fordonsinnehavare.

Fordonsägare avgör personligen tidpunkt för fordonsbesiktningen i Resarö

Men han/hon kan själv avgöra, när den första kontrollen i Resarö ska verkställas. Inte senare än 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter 24 månader. Därefter måste bilen provas varje år. På Länsstyrelsens internetplats kan tidpunkten enkelt anträffas. Surfa in på deras sajt och slå registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felen eller bristfälligheterna som uppdagas delas in i 3 kategorier. En nivå 1-anmärkning innebär att den behöver fixas före nästa års-granskning. Ett klass två-felaktighet har den betydelsen, att det tvingas lagas inom en månad med efterkontroll som följd. Klass tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Resarö.

Och detta leder ofta till skrotning på en certifierad bilskrot, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningsbevis för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att åtgärda lätta klass ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid annalkande granskning.

Obehövliga felaktigheter upptäcks av personbilsinspektionen i Resarö

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll före bilbesiktningen i Resarö. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som blottar kategori två-felen. Att ombesörja en lampa innebär flera tillfällen, att fordonet accepteras utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Resarö. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt ljuskälla kan möjligtvis synas jobbig för flera. Men det finns simpla instruktioner med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. Många bilinspektörer avslöjar den luriga trixet att ta bort glödlampan. Men oriktigheten pekar på, att personbilen förbrukar onödigt mycket bensin, så koldioxidföroreningar växer eventuellt över max godkänd. Sensorn är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta. Den kan införskaffas till Toyota från Skruvat.se under tusenlappen.

Faran är stor att det här simpla felaktigheten kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är återkommande för fordonskontrollen i Resarö. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att syna för fordonsägaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under vintermånaderna kan förorsaka obefogade besvär. Men med enkla redskap kan omkostnaden, som ett resultat av den årliga personbilstillsynen i Resarö, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.

Besikta eller skrota bilen i Skara

Besikta eller skrota bilen i Skara

Det är normalt att en ägare reagerar med en särskild nervspänning inför den obligatoriska personbilstillsynen i Skara. Även om självkontroll utförts, förekommer det ständigt en risk att enstaka osynliga fel kan förekomma. Om ett kategori 3-fel kommer med i protokollet är det definitivt slutåkt för stunden.

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Falsterbo

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Falsterbo

Det är inte längre några svårigheter att boka en snabb tid för bilgranskning i Falsterbo. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Så under de senaste decenniet har mängden hallar flerdubblats. Konkurrensen har också inom den här affärsgrenen blivit tuff. Bra skrota bilen lanserings- eller drivepriser återkommer ideligen.