Skrotbilars öde berörs av besiktning i Sigtuna

Först ett besök för fordonskontroll i Sigtuna, därefter dyra renoveringar hos en bilverkstad, efter grundligt beaktande att skrota bilen på närliggande certifierad bildemontering. En stor del av de 40 % bilägare, som får kritiska prickar i bilprovningens rapport, vid den obligatoriska undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad. Och sedan lång tid tillbaka gäller det vad 12 månad för de flesta. Riksdagen grundade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan.

Men bilbeståndet växte det stabbiga bolaget över huvudet. Så avstatliga svensk bilprovning tjugo hundra tio kom som ett brev på posten. Allt mer ökade telefontider för bokningar och ombokningar resulterade i massa påtvingade körförbud, som ertappade strukturens haveri. Flertalet nystartade besiktningshallar vände ändå fort på den negativa riktningen. Med ett system utan tidsbokning för personbilsgranskning i Sigtuna, löstes många strul för nöjda bilinnehavare.

Ändrade bestämmelser för personbilsgranskning i Sigtuna resulterar vanligtvis till penningstraff

Men enstaka regler har nyligen justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att observera tillfälle för fordonsbesiktning i Sigtuna. Bommas detta får personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens plikt att känna till detta faktum. Statskassan beräknas emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från slarviga fordonsinnehavare.

Fordonsägare bestämmer själv tidpunkt för personbilsgranskningen i Sigtuna

Men han/hon kan själv bestämma, när den 1 inspektionen i Sigtuna bör ombesörjas. Senast 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därnäst skall fordonet testas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens nätsida kan tidpunkten lätt påträffas.

Surfa in på deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas indelas i 3 kategorier. En klass 1-anmärkning betyder att den skall åtgärdas innan nästa års-tillsyn. Ett kategori två-påpekande har den betydelsen, att det behöver fixas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Sigtuna.

Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrothandlare, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att flera missar att laga lätta kategori 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på ombesiktning vid annalkande inspektion.

Onödiga brister påträffas av personbilsbesiktningen i Sigtuna

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll inför bilbesiktningen i Sigtuna. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som avslöjar kategori två-bristerna. Att fixa ett dåligt hjul betyder en del gånger, att bilen accepteras utan ombesiktning för bilbesiktningen i Sigtuna. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en söndrig lykta kan möjligen synas påfrestande för flera. Men det återfinns lätta beskrivningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte släcks.

De flesta bilinspektörer upptäcker den sluges trickset att ta dän instrumentbelysningen. Men oriktigheten antyder, att fordonet drar omotiverat mycket drivmedel, så avgasutsläppet ökar kanske över vad som är okey. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är enkel att byta ut. Den kan inhandlas till Saab från Bds.se under tusenlappen. Risken är stor att det här lätta felet kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för vissa bilmärken vara mer än 30 000 kr. Även anmärkningar på utslitna bildäck är frekventa för fordonskontrollen Sigtuna. Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya däck.

Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att granska för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så provning under kalla dagar kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta medel kan kostnaden, till följd av den årliga personbilsbesiktningen Sigtuna, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.

En osåld skrotbil i Fjugesta ger bara problem

En osåld skrotbil i Fjugesta ger bara problem

Det är flertalet som grunnar hur mycket man inkasserar för en defekt personbil i Fjugesta. Naturvårdsverket har igenom en föreskrift till biltillverkarna beordrat att all skrotning av ett fullständigt fordon ska vara gratis.

Skrotbilar från Falun säljes inte för export

Skrotbilar från Falun säljes inte för export

Numera kan ägare skrota en bil i Falun avgiftsfritt. Vid överlämning, med reg. bevis del 2, mottas ett kvittens från en auktoriserad företag. Detta styrker en annalkande avregistrering på centrala bilregistret. Många skrotfirmor lämnar även en rejäl ersättning.