Skrotbilars öde berörs av besiktning i Oxie

Det är inte längre några svårigheter att boka en omedelbar tid för fordonskontroll i Oxie. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Så under de senaste årtiondet har kvantiteten bilprovningsföretag mångdubblats. Konkurrensen har även inom den här branschen blivit stentuff. Fördelaktiga öppnings- eller insatserbjudande återkommer ideligen.

Propagandan fyller eposten med alla erbjudande. Perioden, då bokningen skulle utföras flertalet dagar före, är ett minne blott. Men arbetsproceduren för fordonsgranskning i Oxie är samma. Utfallet ävenså. Den ängsliga fordonsinnehavaren befarar renoveringsutgift för påträffade felaktigheter och anmärkningar. Bilverkstäderna kalkylera med lönsamma reparationer och en behörig skrotfirma vet, att flera bilar får påpekanden av kategori 3-nivå. Som så många år tidigare närmar sig tidpunkten för ansträngning.

Ändrade regler för fordonsbesiktning i Oxie resulterar vanligtvis till böter

Men enstaka föreskrifter har nyss justerats. Nu innefattar inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att hålla koll på datum för personbilsinspektion i Oxie. Bommas detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar emellertid öka med över en miljard kr från nonchalanta fordonsägare.

Ägare beslutar personligen tillfälle för personbilsinspektionen i Oxie

Men man kan själv avgöra, när den 1 tillsynen i Oxie skall utföras. Inte senare än tre år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom tjugofyra månader. Därpå skall bilen kontrolleras varje år. På Transportstyrelsens sajt kan datumangivelse enkelt anträffas. Surfa in på deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så finns tiden där. Felaktigheterna eller skavankerna som iakttas indelas i tre kategorier.

En kategori 1-anmärkning medför att den ska åtgärdas före nästa års-kontroll. Ett kategori två-felaktighet innebär, att det tvingas åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud genast. Fordonet får inte köras från personbilsgranskningen i Oxie. Och detta leder ofta till återvinning på en legitimerad skrot, som har befogenhet att skrota bilen med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att många missar att fixa enkla nivå 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid nästkommande granskning.

Omotiverade brister uppdagas av bilkontrollen i Oxie

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll innan fordonsbesiktningen i Oxie. Märkligt nog är det brister med lätta ingripanden, som uppdagar klass 2-felen. Att ombesörja ett dåligt hjul innebär en del stunder, att fordonet godkänns utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Oxie. Skyltlampor leder statistiken, men skuggas efteråt av blinkersbelysning. Byte av en trasig ljuskälla kan möjligen förefalla besvärlig för många. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer uppdagar den sluges knepet att rycka dän instrumentbelysningen.

Men felaktigheten pekar på, att personbilen förbrukar omotiverat mycket bränsle, så koldioxidföroreningar tilltar kanske över vad som är okey. Sensorn är placerad på avgasröret vid katalysatorn och är simpel att byta. Den kan inhandlas till Volvo från Autoexperten under tusenlappen. Faran är stor att det här lätta felaktigheten kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del bilmärken vara mer än 30 000 kr. Också anmärkningar på däckdjup är återkommande för fordonskontrollen i Oxie. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att kolla för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag.

Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så testande skrota bilen under vintern kan orsaka onödiga bekymmer. Men med enkla verktyg kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska bilinspektionen i Oxie, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.

Vissa fordon bör skrotas efter obligatorisk bilbesiktning i Simrishamn

Vissa fordon bör skrotas efter obligatorisk bilbesiktning i Simrishamn

När fordonsägare utför sin årliga besiktning i Simrishamn då ler bilreparatören. Han vet, att uppskattningsvis 35 procent av gamla personbilar blir underkända och måste kontrollbesiktigas inom en månad. Att ha ett företag inom bilbranschen bredvid en bilbesiktning är guld värt.

Skrotbilars öde berörs av besiktning i Sigtuna

Skrotbilars öde berörs av besiktning i Sigtuna

Först ett besök för fordonskontroll i Sigtuna, därefter dyra renoveringar hos en bilverkstad, efter grundligt beaktande att skrota bilen på närliggande certifierad bildemontering. En stor del av de 40 % bilägare, som får kritiska prickar i bilprovningens rapport, vid den obligatoriska undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad.