Skrotbilar i Vimmerby säljes med mottagningsbevis

Att söndriga personbilar saluförs i Vimmerby kan låta som en fantasi. Det är inte så länge sedan det billigaste valet att skrota ett uttjänt fordon var dumpning i naturen. Alla rättsregler om inskränkning om stjälande, av annans egendom, gav resultatet att gärningsmännen slapp undan påföljden. Oavsett de tydliga miljöbekymren verkade samhällsorganen stå förbryllade, då frågan om bärgning av skrotbilarna diskuterades i en evig kretsbana. Transportstyrelsen hittade ändå en möjlig förklaring. biltillverkarna beskylldes som ansvariga. De förmåddes bekosta för bärgning och skrotning.

Därutöver introducerades krav på en 95 % bilåtervinning. Numera har dessa anspråk infriats. trasiga fordon som lämnas till en auktoriserad bildemontering, utgör en del i ett lönsamt kretsgång i nytillverkning. Miljö-, elkraft- och produktionsbehållning är tillräckligt stora för att kompensera bildemonteringen. Men än idag dumpas en del uttjänta fordon. Men uslaste av allt, är att flertalet hamnar i kriminell aktivitet. Illegitim utskeppning och åter införande av trafik- och miljökritiska fordon stjälper till viss del Naturvårdsverkets hårda författningar i uppsåt att förbättra miljön.

En bil som skall skrotas från Vimmerby kan marknadsföras med gynnsam ersättning

Den företagsamma bilinnehavaren säljer nu för tiden sin uttjänta bil i Vimmerby med en ersättning, som klart överskrider den upplösta statliga bilskrotningspremien. Det föreligger många kunder. Företag med egenplock av beg. komponenter erbjuder många gånger mer ersättning för en gammal Volvo. Men det gäller att vara uppmärksam på vissa oegentligheter och tricks i branschen. Under “defekta bilar köpes” radas skilda skrothandlare upp i Dagens Nyheters reklam. Lockbeten, som ersättning med 10 000-tals kr, turas om med varandra. Priset av en bil som är tänkt att skrota överträffar inte ens trettio procent av lovat ersättning. Så dessa skumma företag, som inte ingår i de godkända skrotarna, kan inte betala det beloppet för en uttjänt bil, som ska skrotas med legitim deklaration. Det kommer säljaren snart underfund med. Ett förslag är att köra på på ett enat summa då och kontakta en uppriktig köpare, som företräder en godkänd skrotfirma.

Söndriga personbilar från Vimmerby kommer ofta ut i trafik igen

Att söndriga personbilar i Vimmerby avyttras till folk, som har för avsikt att åter föra in bilarna i trafik, är ett växande besvär. Många fall händer det utan bilägarens vetskap. Tyvärr är det allför sent, att juridiskt avhjälpa en sådan oegentlighet senare. Endast ett undertecknat mottagningskvitto med skrotintyg, av en godkänd bildemontering eller av liktydig avtalad firma, kan förhindra framtida underligheter. Detta intyget är dessutom till grund för Transportstyrelsens avregistrering i fordonsregistret.

När defekta bilar säljes till bilskrot har bilägarna en del att beakta. Intentionen, att skrota bilen med demontering, i ett oändligt och miljövänligt kretsbana, är otryggt före den är lämnad hos en ackrediterad skrot. Kan fordonsinnehavaren personligen ta in sin uttjänta bil löses problemet, man kan då också räkna med den bästa betalningen. Ska bärgningsbil lejas finns ändå möjligheter att få betalning och säkra bilens mål. För bärgning av ett kasserat fordon, som kategoriseras klimatfarligt restprodukt, erfordras behörighet från Trafikverket. Det här kan granskas på bolagets webbsida innan beställningen. Genom mottagande av ett signerat mottagningskvitto med bilskrotsintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan säljaren förvänta sig sig, att den gamla “rariteten” behandlas adekvat och på ett klimatförnuftigt förfarande.

Skeletten på en bilkyrkogård är en drömsyn för en nostalgiker från Gustavsberg

Skeletten på en bilkyrkogård är en drömsyn för en nostalgiker från Gustavsberg

Ingen tillbakablickande ägare från Gustavsberg färdas genom Årjäng eller Småland utan att hälsa på någon av dessa kyrkogårdar för rostiga bilar. Här förekommer oräkneliga vrak från mitten av förra seklet. Ålderstigna fordonsvrak ligger om vartannat. Men de äldre ljuvligheternas form går inte att förbise.

Miljötillsynen på en bilkyrkogård saknas på uppställningsplatser i Gränna

Miljötillsynen på en bilkyrkogård saknas på uppställningsplatser i Gränna

Illegitima insamlingsområde med personbilar i Gränna opponeras av Miljöpartiet. Men 2 kyrkogårdar för rostiga bilar i Sverige finns kvar på grund av den väldiga avkastningen till ortens ekonomi. Orten kring Småland och Värmland har förvandlas till hela länens jättelika lockelse. Att betrakta på de rostangripna skrotbilarna från mitten av förra seklet är att resa tillbaka med tiden.