Skrotbilar från Lindsdal kan säljas med hög ersättning

Det är tio år sedan, som defekta bilar från Lindsdal uteslutande kunde saluföras för ombyggnad av en Duett till A-traktor. Och det var mindre än en procent av antalet. En stor del av de oanvändbara skrotbilarna lämnades som klimat-bestar i det gröna, som ett utfall av kostnadsfri skrotning. En avvecklad obligatorisk skrotningspremie förändrade inte läget. Då tog någon tuff person inom Miljövårdsverket i med hårdhandskarna. Hårda förordningar till Sveriges bilfabrikanter och ackrediterade skrotföretag formulerades.

Kostnadsfri bil demontering för bilägarna med fordonstillverkarna som betalningsskyldiga, löd det första befallningen till bilskrot. Insamling och skrotning av skrotbilarna till nästan hundra procent av tyngden var efterträdande begäran. Igenom den aktuella skrotningsförordningen vände samma ämbetsverk upp och ned på landets skrotfirmor. De tuffa klimatvillkoren var grundstenen för en av landets största bolagsnedläggelser. Men dekreten fungerade som grunden till fordonsvrakens omvandling. Oanvändbara och kostsamma fordonsvrak kan ge fordonsinnehavaren en skön finansiell överraskning.

En bil som skall skrotas i Lindsdal kan avyttras med mycket bra ersättning

Den skarptänkta fordonsägaren avyttrar nuförtiden sin skrotbil i Lindsdal med en ersättning, som tydligt överskrider den upplösta obligatoriska bilskrotningspremien.

Det förekommer en del köpare. Bildemonteringar med egenplock av begagnade reservdelar erbjuder ofta bättre betalt för en gammal Pontiac. Men det gäller att vara vaksam på en del oegentligheter och tricks i affärsgrenen. Under ”trasiga fordon förvärvas” spaltas skilda företag upp i Kungsbacka-Postens säljbudskap. Lockbeten, som ersättning med tiotusen-tals kr, efterträds varandra.

Värdet av en skrotad uttjänt bil överträffar inte ens tredjedel av utlovat ersättning. Så dessa skumma bolag, som inte är en del av de ackrediterade bildemonteringarna, kan inte bekosta det beloppet för en bil, som skall återvinnas med legitim redovisning. Det kommer säljaren så småningom förstå. Ett tips är att köra på på ett överenskommet belopp då och hör med en uppriktig spekulant, som företräder en behörig skrot.

Skrotbilar från Lindsdal lagas istället för att skrotas

Att defekta bilar i Lindsdal saluförs till personer, som har för avsikt att åter föra in dessa i trafik, är ett stigande bekymmer. De flesta gånger händer det utan bilägarens medvetande. Olyckligtvis är det för sent, att juridiskt avhjälpa en dylik ohederligt förfarande i efterhand. Bara ett påskrivet mottagningsintyg med bilskrotsintyg, av en certifierad skrotfirma eller av sådan avtalad firma, kan avvärja kommande konstigheter. Det här skrotintyget ligger även till underlag för Trafikverkets bortplockning i vägregistret. När söndriga personbilar avyttras har bilinnehavarna mycket att uppmärksamma. Intentionen, att få sin bil skrotad med återanvändning, i ett evigt och klimatförnuftigt kretslopp, är i fara innan den är lämnad hos en godkänd bilskrot. Kan fordonsinnehavaren personligen överlämna in sin uttjänta bil är problemet löst, och han kan också förvänta sig den bästa betalningen. Ska bärgare lejas finns dock chans att få ersättning och garantera bilens mål. För transport av en uttjänt bil, som stämplas miljökritiskt avfall, behövs licens från Länsstyrelsen. Detta kan granskas på företagets nätsida före uppdrag. Genom uppbärande av ett påskrivet mottagningskvitto med skrotintyg, i växling av reg. bevis del 2, kan bilägaren räkna med sig, att den gamla ”klenoden” handskas seriöst och på ett naturförnuftigt förfaringssätt.