Skrotbilar från Lessebo säljes med fullmakt

Det är inte länge sedan, som defekta bilar från Lessebo enbart kunde saluföras för rekonstruktion av en PV 544 till EPA-traktor. Och det var mindre än en % av antalet. De flesta av de defekta vraken lämnades som klimatmonster i naturen, som ett resultat av avgiftsfri avhysning. En indragen obligatorisk bilskrotningspremie förändrade inte situationen. Då tog någon tuff person i Miljövårdsverket fram piskan. Stentuffa direktiv till landets bilproducenter och godkända bildemonteringar formades.

Gratis återvinning av bilar för fordonsägarna med bilfabrikanterna som ersättningsskyldiga, löd det första dekretet. Upphämtning av bilskrot och demontering av bilvraken till nästan hundra procent av vikten var nästa krav. Igenom den aktuella bilskrotningsbestämmelsen vände samma ämbetsverk upp och ned på Sveriges skrotfirmor. De hårda miljövillkoren var grundstenen för en av Sveriges största bolagsnedläggelser. Men statuterna fungerade som fundamentet till bilvrakens förvandling. Odugliga och kostbara fordonsvrak kan ge fordonsinnehavaren en skön finansiell överraskning.

En skrotbil i Lessebo kan säljas med duglig betalning

Den klipska bilägaren säljer i dag sin kasserade bil som är skrot i Lessebo med en skrotpeng som kompensation, som klart överträffar den avvecklade statliga skrotningspremien. Det finns otaliga köpare.

Bilåtervinning med egenbetjäning av beg. delar betalar för det mesta mer ersättning för en gammal Morris. Men det gäller att vara uppmärksam på många oegentligheter och rävspel i affärsgrenen. Under “trasiga fordon köpes” radas olika skrothandlare upp i Göteborgs-Postens säljbudskap. Lockar med ersättning med tiotusen-tals kr, efterträds varandra. Värdet av en bil som är tänkt att skrota överskrider inte ens 1/3 av utlovat betalning. Så dessa skumma företag, som inte tillhör de certifierade skrotarna, kan inte erlägga den summan för ett uttjänt fordon, som måste demonteras med laglig redovisning. Det kommer kunden snart förstå. Ett råd är att hålla fast på ett enigt belopp då och hör med en uppriktig kund, som företräder en behörig skrot.

Kasserade personbilar från Lessebo saluförs istället för bilskrotning

Att söndriga personbilar i Lessebo avyttras till folk, deras intention är att återföra bilarna i trafik, är ett ökande besvär. Många fall händer det utan bilinnehavarens vetskap. Tragiskt nog är det försent, att rättsvetenskapligt korrigera en sådan oegentlighet längre fram. Enbart ett undertecknat mottagningsbevis med skrotintyg, av en godkänd bildemontering eller av likvärd avtalad företag, kan avstyra framtida underligheter. Detta skrotintyget ligger även till grund för Trafikstyrelsens avregistrering i vägregistret. När trasiga fordon saluförs har bilägarna lite att ta hänsyn till. Ändamålet, att skrota bilen med bilåtervinning, i ett ändlöst och miljöförnuftigt kretslopp, är i fara före den hamnat hos en ackrediterad bilskrot. Kan fordonsägaren själv överlämna in sin uttjänta bil löses problemet, man kan då även förvänta sig den högsta betalningen. Måste transport engageras finns ändå chans att få betalning samt befästa det uttjänta fordonets destination. För hämtning av ett kasserat fordon, som kategoriseras miljökritiskt restprodukt, behövs tillstånd från Transportstyrelsen. Det här kan kontrolleras på aktörens internetplats före uppdrag. Via mottagande av ett utskrivet mottagningsbekräftelse med skrotintyg, i byte av registreringsbeviset, kan säljaren förvänta sig sig, att den gamla “klenoden” handskas riktigt och på ett klimatklokt sätt.

Sälj skrotbilen i Märsta till registrerad bilskrot

Sälj skrotbilen i Märsta till registrerad bilskrot

Det är flertalet som grunnar hur mycket man inkasserar för en uttjänt bil i Märsta. Miljövårdsverket har via en stadga till fordonstillverkarna beordrat att all bildemontering av ett fullständigt fordon ska vara gratis.

Sälj skrotbilen i Munkedal till recycling

Sälj skrotbilen i Munkedal till recycling

Att skrotbilar avyttras i Munkedal kan låta som en önskedröm. Det är inte så länge sedan det bästa valet att skrota en bil var att överge åbäket i skogen. Alla rättsnormer om förbud om stjälande, av annans egendom, gjorde att gärningsmännen undkom straffet.