Skrotbilar från Kummelnäs säljes för reproduktion

Det är bara ett årtionde, som defekta bilar från Kummelnäs endast kunde saluföras för ombyggnad av en PV 544 till EPA-traktor. Och det var färre än 1 procent av beståndet. En stor del av de oanvändbara skrotbilarna dumpades som miljömonster i skog och mark, som ett konklusion av kostnadsfri bilskrotning. En avslutad statlig skrotpeng förändrade inte situationen. Då tog en handlingskraftig individ inom Trafikverket fram piskan.

Tuffa förordningar till alla bilfabrikanter och ackrediterade skrotar avfattades. Avgiftsfri skrotning av fordon för bilägarna med fordonstillverkarna som ersättningsskyldiga, var det första påbudet. Inhämtning och fragmentering av fordonsvraken till nästan hundra procent av tyngden var efterträdande begäran. Igenom den aktuella skrotningsstadgan vände samma departement upp och ned på landets bilskrotar. De stenhårda klimatkraven var basen för en av Sveriges största företagsnedläggelser. Men dekreten fungerade som grunden till bilskrot och fordonsvrakens förvandling. Oanvändbara och kostbara bilvrak kan ge fordonsinnehavaren en angenäm ekonomisk överraskning.

En uttjänt bil i Kummelnäs kan marknadsföras med bra betalning

Den intelligenta fordonsägaren säljer nu för tiden sin kasserade bil som är skrot i Kummelnäs med en skrotpeng som kompensation, som tydligt överstiger den indragna obligatoriska skrotningspremien. Det finns flera intressenter. Skrotfirmor med självplock av beg. reservdelar betalar många gånger bättre betalt för en gammal DAF. Men skall vara vaksam på en del bedrägerier och tricks i affärsgrenen. Under “skrotbilar inhandlas” radas skilda skrothandlare upp i Arbetarbladets reklam. Lockar med ersättning med tiotusen-tals kronor, efterträds varandra. Priset av en skrotad uttjänt bil överskrider inte ens trettio procent av lovat belopp. Så dessa svarta aktörer, som inte tillhör de behöriga företag, kan inte bekosta den summan för ett fordon, som skall återvinnas med legitim redogörelse. Det kommer kunden snart upptäcka. Ett råd är att hålla fast på ett överenskommet belopp då och ring en seriös spekulant, som representerar en godkänd skrot.

Söndriga personbilar i Kummelnäs lagas istället för att skrotas

Att söndriga personbilar i X saluförs till individer, som har för avsikt att återföra dessa i trafik, är ett ökande problem. Många gånger händer det utan fordonsinnehavarens insikt. Sorgligt nog är det allför sent, att rättsvetenskapligt justera en dylik bedrägeri senare. Endast ett påskrivet mottagningskvitto med skrotningsintyg, av en behörig bilåtervinnare eller av sådan avtalad företag, kan avstyra blivande problem. Det här skrotningsintyget ligger dessutom till underlag för Trafikstyrelsens bortplockning i fordonsregistret. När defekta bilar avyttras har bilinnehavarna mycket att ha i åtanke. Intentionen, att skrota bilen med bilåtervinning, i ett ständigt och naturförståndigt kretslopp, är hotat innan den hamnat hos en legitimerad bildemontering.

Kan bilinnehavaren själv lämna in sin uttjänta bil löses problemet, man kan då även räkna med den högsta betalningen. Skall bärgare användas finns ändå potential att få betalning samt garantera det uttjänta fordonets destination. För transport av en skrotbil, som stämplas klimatvådligt restprodukt, erfordras licens från Transportstyrelsen. Det här kan kontrolleras på aktörens sajt före bokning. Genom mottagande av ett undertecknat mottagningsbevis med skrotningsintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan fordonsägaren förvänta sig sig, att den åldriga “rariteten” handskas riktigt och på ett miljövänligt förfarande.

Skrotbilar i Lönsboda säljes för fragmentering

Skrotbilar i Lönsboda säljes för fragmentering

Fordonsvraken i Lönsboda kan säljas med god förtjänst. I var ärende då man jämför med den skrotningsutgift, som måste betalas till en godkänd skrot, för ett årtionden sedan. Och för att få bilen avregistrerad på Trafikstyrelsen fordras ett skrotningscertifikat, som är utfärdad av en sådan aktör. 

Sälj skrotbilen i Löddeköpinge till recycling

Sälj skrotbilen i Löddeköpinge till recycling

Det är massa som undrar hur stor ersättning man får för en defekt personbil i Löddeköpinge. Trafikverket har via en föreskrift till fordonstillverkarna kommenderat att all skrotning av ett komplett fordon ska vara kostnadsfri. Returbilen skall dessutom garantera för upphämtning och demontering av dessa.