Skrotintyg för bilar i Svanesund

Endast auktoriserade bilskrotar har rätt att utfärda skrotningsintyg för att skrota bilen i Svanesund. Skrotningsintyg eller skrotintyg, som det också kallas, är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis, för det är endast ett kvitto på att bilen har mottagits. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan företaget kan skriva skrotintyg för skrotning bil i Svanesund måste fordonet saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

Begär alltid skrotintyg när du skrotar bilen i Svanesund

Tiden för hanteringen på en bilskrot kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2017 skrotades c.a 190 000 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades c.a 380 000, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Många bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet, kan man kontrollera att skrotningsintyg för skrotning bil i Svanesund lämnats, och att även avregistrering utförts, upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

Skrotintyg för bilar i Svanesund. Skrotningsintyg eller skrotintyg som det också kallas är ett bevis på att bilen är avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen och skall inte förväxlas med mottagningsbevis.

Skrotintyg för bilar i Svanesund