Skrota bilen i Stenungsund gratis

Skrota bilen i Stenungsund gratis. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter för bilar som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar för avregistrering. Bilproducenterna kan samverka med andra företag som t ex. Bildemontering, Auktoriserad bilskrot i Stenungsund eller bilåtervinning för att uppfylla sina skyldigheter. Företagen skall då ha erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen som visar att dom få hantera skrotprocessen med att demontera bilar. Bilägaren skall kunna skrota bilen gratis inom ett avstånd om 50 km från Stenungsund. Undantag för kostnadsfri inlämning av bilen är om den inte är komplett. D.v.s saknas väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, hjul, katalysator kan mottagaren ta en skälig ersättning för detta. Saknas enstaka lampa eller liknande skall inlämning av bilen fortfarande vara kostnadsfritt.

Kostnadsfri hantering av uttjänta bilar i Stenungsund

Kostnadsfri skrotning av fordon i Stenungsund

Alla bildemonteringar, bilskrotar samarbetar inte med producenterna därför är det inte säkert att man kan lämna och skrota bilen Stenungsund gratis där. För information om producenternas mottagningsställe om hur du skrota bilen gratis får man hos kommunen i sin hemvist. Om slutdestinationen av alla uttjänta bilar hamnar hos rätt aktör. Ökar chansen att skrotbilen tas om hand på ett miljö godtagbart sätt och inte exporteras till t ex. Afrika. Länder som inte har likställda miljölagar som vi i Sverige skall inte behöva ta emot farligt avfall i form av skrotbilar.

I Stenungsund erbjuds gratis skrotning av fordon

I Stenungsund kommun finns det företag som erbjuder att hämta och skrota bilen gratis. När man anlitar en sån aktör skall man vara medveten om att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall. År 2002 kom en ny avfallslag där skrotbil klassas som farligt avfall.