Skrotbilar köpes i Partille för återvinning

År 2007 utkom en tydlig förordning till bilproducenterna med föreskrifter om insamling och 95 procents återvinning av skrotbilar som köpes i Partille. Tyvärr försvinner många uttjänta fordon som, ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt, måste tas ur bruk och återvinnas till reproduktion. Den illegala exporten och den allt mer utnyttjandet av uråldriga fordon är välkända faktorer ända upp till regeringsnivå. Men det finns fortfarande företag som helt följer Naturvårdsverkets övergripande lagar. Det finns demonteringar i landet som lämnar mottagningsbevis då bilen lämnas in med registreringsbevis och eventuell fullmakt om bilen skrotas av ett ombud. Efter sanering lämnas skrotningsintyg, som sändes till Transportstyrelsen för avregistrering och uttag från bilregistret.

Erbjudande köper uttjänta bilar i Partille till bästa pris

1 000 kr betalas ut i ersättning + gratis hämtning

Skrotbilen måste vara rullbar vid hämtning, komplett och ha original katalysator för att full ersättning ska kunna betalas ut. Det har ingen betydelse om bilen är trasig. Det viktiga är att alla delar så som t ex. motor, Växellåda, original katalysator batteri mm är kvar i bilen.

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning

Köper uttjänta fordon i Partille

Skrotbilar köpes i Partille för återvinning. Bilbärgning Gbg AB betalar nu 1 000 kr för de som ska skrota bilen i Partille. Bilen skall vara komplett med original katalysator. Det har ingen betydelse om bilen är trasig så länge alla delar är kvar på bilen. Är katalysatorn borta eller utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Fiktiva företag köper upp skrotbilar i Partille

Dessa skrotbilar köpes i Partille garanterat helt efter givna direktiv. Där bilägaren kan känna sig trygg att ha följt miljöbalken. Men alla kan inte själva lämna sina fordon till skroten. Bilen kan vara avställd med körförbud, eller inte fungera över huvud taget. Då måste en mellanhand anlitas för bärgning och transport. Det är vid detta tillfälle dagens omdiskuterade problem börjar. Det är inte bara seriösa företag, som annonserar efter skrotbilar köpes. Tvärtom, ibland tycks det som om flertalet skrotbilar som köpes försvinner maskerade genom dessa annons. Här upptäcks också det första lagbrottet. För att hämta en skrotbil, måste detta företag ha ett avtal med en auktoriserad bilskrot i Partille. Endast ett sådant får utfärda ett giltigt mottagningsbevis, som bilägaren måste kunna uppvisa i efterhand om bilen hamnat i orätta händer.

Skrotbilar köpes i Partille utan prutning

Vi, som seriöst annonserar efter skrotbilar köpes i Partille, är också underordnade stränga föreskrifter från Länsstyrelsen. Givetvis är vi knutna till en auktoriserad bilskrot och garanterar, genom ett lagligt mottagningskvitto, att fordonet kommer att skrotas och avregistreras. Skrotbilar klassa som miljöfarligt avfall och skall hanteras efter rådande lagkrav. Vårt bärgningsföretag har som synes tillstånd från Länsstyrelsen att till fullo handha sådant material. Genom att klicka, på första sidans tillstånd, går det att läsa föreskrifterna. Det kan dock betonas vikten av den speciella transportförsäkringen, som även är en garanti för skrotbilssäljaren. Vi, som andra seriösa företag, är naturligtvis både moms-registrerade och innehar F-skattesedel. Vårt mål är att erbjuda kunden att skrota bilen med ersättning i Partille för uttjänta bilar. Befinner sig fordonet i uttalat skick, med bland annat original katalysator, är prutning tabu för oss.