Hur gör man när man skrotar en bil?

För att skrota en bil behövs det senaste utfärdade registreringsbevis del 2 från Transportstyrelsen. Om inte bilägaren lämnar bilen själv till skroten utan använder ett ombud skall även fullmakt lämnas. Det är enbart auktoriserade bildemonteringar som får ta hand om uttjänta bilar. Bilskrotar som är auktoriserade från Länsstyrelsen har en årlig tillsyn från miljöinspektörer som säkerställer att miljöriktig hantering och avregistrering utförs.

Personbilar som betraktas kasserade är direkt skadliga innan de länsats på samtliga giftiga substanser. Kasserade fordon innehåller allt från miljöfarliga oljor, batterier och elektronik till tung metaller som kvicksilver och bly. Uttjänta bilar har flera farofyllda råämne och flera sorter av råmaterial samtidigt som högt satta mål på återvinning ska infrias. Sammanlagt ställer detta stora anspråk på både skrotfirmorna och bilproducenterna som skall ta hand om den uttjänta bilen.

Skrotbilar hämtas gratis

Få kostnadsfri frakt av personbilen till en bildemontering. Personbilar som är oskattade får inte framföras på statliga vägar. Endast bärgning är tillåtet. Det är tvunget att fordon som är miljöfarliga blir återvunnen av ett godkänd bilskrot. Endast ett sådant innehar rättigheter att avanmäla urtagning på Transportstyrelsen. I överensstämmelse med stadgar från Naturvårdsverket är det fordonsägarens plikt att se till att den blir skrotad och bortplockad från bilregistret.

Man kontaktar en auktoriserad bilskrot som avregistrerar och skrotar bilen

Producentansvaret för uttjänta fordon gör att biltillverkaren eller importören är skyldiga att skrota bilen gratis. De ska tillika se till att råmaterial och delar från bilen återanvänds eller återvinns. Men det är alltid personbilsägarens skyldighet att se till att bilen hamnar på en bilskrot i Göteborg när den är uttjänt. I enlighet med miljölagar är det otillåtet att ha uttjänta bilar, som inom närtid kan rosta och läcka ut miljöfarliga materia som infekterar vår miljö. Samtliga utsläpp av giftiga oljor från bilar oberoende av volym och anledning, är förbrytelse miljölagen. Den som med syfte infekterar land, vattendrag eller luften som medför eller kan leda till hälsovådliga risker för folk eller åstadkommer skador på vår natur kan lagföras för lagöverträdelse mot klimatet. Påföljden är vite eller fängelse i upp till 2 år.

Därtill kan man dömas för en rad skilda brott som exempel naturförstöring enligt miljölagen 15 kap 30§. Därför borde samtliga fordonsinnehavare som har risiga bilar som kan betraktas som utslitna röja upp i sina hem och se till att skrota bilen i Göteborg där de kan demonteras miljösäkert. Bilproducenterna har Ihop med BilSweden inrättat ett nätverk där natur riktig återvinning av personbilar sker enligt Regeringens instruktioner. Här kan kompletta bilar lämnas för bildemontering kostnadsfritt. Fattas det däremot fordonskomponenter på bilen kan inte gratis bildemontering lovas. Beroende på vilken fordonskomponent som saknas är kostnaden annorlunda. Är grundläggande begagnade bildelar som exempelvis katalysator, transmission eller aluminiumfälgar kan kostnaden vara mer än om det är en blinkersljus som saknas.

Skicka efter från bilskrot ventilkåpa till Ford-Cortina i Göteborg genom Bildelsbasen

Skicka efter från bilskrot ventilkåpa till Ford-Cortina i Göteborg genom Bildelsbasen

Priset avgör när man skall skrota bilen i Göteborg eller när en trasig ventilkåpa till Ford-Cortina bör ersättas. Första tanken är att lokalisera motsvarande del i Bildelsbasen hemsida. Det gamla före detta återvinningsföretag i Halland hittar man Sveriges främsta begagnade fordons-marknad. Även om nya bildelar även ingår i sortimentet. Cirka 150 av Sveriges skrotar är förenade till systemet.

Skaffa ett begagnat lagerhus till Ford-Transit i Göteborg genom bilskrot

Skaffa ett begagnat lagerhus till Ford-Transit i Göteborg genom bilskrot

Begagnat lagerhus till Ford-Transit från Bildelsbasen har utgjort hjälpen för bilinnehavare i Göteborg. Beloppet för en nyproducerad del hade möjligen förmått en att skrota bilen ersättning. Av många bilskrotar existerar det fortfarande flera som plockar bort delar för avyttring. 50 % av de är koordinerade i en enorm reservdelskedja, som drivs av Bildelsbasen i Kungsbacka.

Fler artiklar