Skrota bilen i Färgelanda gratis

Skrota bilen i Färgelanda gratis. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter för bilar som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar. Bilproducenterna kan samverka med andra företag som t ex. Bildemontering, Auktoriserad bilskrot eller bilåtervinning för att uppfylla sina skyldigheter. Företagen skall då ha erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen som visar att dom få hantera skrotprocessen med att demontera bilar. Bilägaren skall kunna avregistrera och skrota bilen gratis inom ett avstånd om 50 km från Färgelanda. Undantag för kostnadsfri inlämning av bilen är om den inte är komplett. D.v.s saknas väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, hjul, katalysator kan mottagaren ta en skälig ersättning för detta. Saknas enstaka lampa eller liknande skall inlämning av bilen fortfarande vara kostnadsfritt.

Kostnadsfri hantering av uttjänta bilar i Färgelanda

Skrota bilen Färgelanda gratis

Alla bildemonteringar, bilskrotar samarbetar inte med producenterna därför är det inte säkert att man kan lämna och skrota bilen Färgelanda gratis där. För information om producenternas mottagningsställe om hur du skrota bilen gratis får man hos kommunen i sin hemvist. Om slutdestinationen av alla uttjänta bilar hamnar hos rätt aktör. Ökar chansen att skrotbilen tas om hand på ett miljö godtagbart sätt och inte exporteras till t ex. Afrika. Länder som inte har likställda miljölagar som vi i Sverige skall inte behöva ta emot farligt avfall i form av skrotbilar.

I Färgelanda erbjuds gratis skrotning av fordon

I Färgelanda kommun finns det företag som erbjuder att hämta och skrota bilen gratis. När man anlitar en sån aktör skall man vara medveten om att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall. År 2002 kom en ny avfallslag där skrotbil klassas som farligt avfall.