Skrota bilen för dödsbo i Agnesberg

När ett dödsbo skall skrota en bil i Agnesberg krävs en speciell fullmakt. Ett dödsbo är en avliden persons skulder och tillgångar. Det är en juridisk person, som finns fram tills dess att det upplöses genom arvskifte. Innan dess ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans. För att kunna skrota bilen i Agnesberg krävs en fullmakt från dödsbodelägarna. Detta skall tillsammans med ett giltigt registreringsbevis del 2 lämnas till en auktoriserad bilskrot så att bilen kan skrotas och avregistreras från Transportstyrelsen. Ett giltigt registreringsbevis innebär att bilägarens namn uppges i den senaste upplagan. Ett dödsbo kan beställa ett nytt bevis från Transportstyrelsen, som skickar det gratis till folkbokföringsadressen.

När ett dödsbo skall skrota bilen i Agnesberg krävs en speciell fullmakt. Ett dödsbo är en avliden persons skulder och tillgångar. Det är en juridisk person, som finns fram tills det upplöses genom arvskifte.

Skrota bilen för ett dödsbo i Agnesberg