Skrotbil BMW7-E66 går igen

Mot alla vettiga odds ökar försäljningen av billiga kördugliga BMW7-E66 i taket, som aldrig tidigare har setts. Med understöd av politiska ställningstagande har körning med bil till och från arbetsplatsen gradvis förändrats till allmänna bussresor. Styrningsmedel som Bonus-Malus, chockhöjda dieselpriser och skatt för trängsel har hjälpt till den miljöoptimerande ingripandet. Familjens andra-bil har skrotats. Men mitt uppe i den nuvarande epidemin kommer uppmaningar som fort förändrar arbetssätten. De ger stimulans till en av bilhistoriens framstående triumfer, via att skrotade BMW7-E66 förvandlas till riktigt fina exemplar.

BMW7-E66 konkurrerar med kollektivtrafiken

Nationella inrådan från bilskrot Göteborg och Folkhälsomyndigheten, som 2 m mellanrum också munskyddens mindre relevans, har höjt gemene mans ovillighet att använda kollektivt. Att riksdagens också föreslår vanligt folk att använda bilen förändrar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil.

Därför är det mer betydelsefullt än allt annat att fixa fram ännu en begagnad BMW7-E66, så att alla i hushållet kan köra på ett tryggt sätt. För rekommendationerna i all heder, fungerar nog 2 m-regeln för sittande personer. Men för folk i omlopp på trånga utrymmen framställs det mer som en utopi. Av den anledningen bör inskaffande av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta BMW7-E66 rullar vidare

Billiga besiktigade BMW7-E66 med stora växthusgaser och dålig trafiksäkerhet kan i de flesta fall ses som uttjänta bilar. Frånsett att återvinna fordon har de blivit begärlig för den olagliga brottsligheten för laglös utlandsförsäljning framför allt till Nigeria. Där är avkastningen uppemot 11 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats en mängd små verkstäder, som med enkla förbättringar kan få rostiga trafikfarliga BMW7-E66 godkända genom en bilbesiktning. Så kampen existerar allaredan för familjen, som är på jagande efter en billig körduglig andra-bil.

Sälj skrotbilen till bilskrot i Varberg istället för att dumpa

Godkända skrotföretag, som mestadels skrotar fordon för demontering, frestar bilinnehavare med höga ersättningar. Några miljökamrater har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, igenom att avbryta vidare åkande av klimatfördärvande och lägre trafiktrygga personbilar.

Men via fasan att resa kollektivt har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Miljö och säkerhetsförfrågan kommer i andra hand av hushållets trygghet under beordrade turer. Så de här billiga kördugliga BMW7-E66 går åt som smör i solsken. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för evigt?

Skrota bilen eller laga efter besiktning i Solna

Skrota bilen eller laga efter besiktning i Solna

Att bilbesiktningar i Solna avreglerades har haft enorm innebörd för fordonsinnehavarna. AB Svensk Bilprovning startades av regeringen 1965, men upphörde som kartell tjugo hundra tio.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bunkeflostrand

Alla fordon når inte bilskrotning i Bunkeflostrand

Det finns en ansenlig berättelse bakom möjligheten för bilskrotning i Bunkeflostrand med betalning. Och förutsättningarna har ändrats sedan bilarna presenterades i Sverige i början av nittonhundra-talet.