Hårda krav ställs efter försäljning av skrotbilar från Knivsta

Att skrotbilar säljes i Knivsta kan låta som en önskedröm. Det är inte så länge sedan det billigaste valet att skrota en bil var att överge åbäket i skogen. Alla rättsregler om inskränkning om tillgrepp, av annans egendom, gjorde att förövarna undkom ansvaret. Oavsett de tydliga miljöproblemen föreföll myndigheterna stå överrumplade, då frågan om bärgning av fordonsvraken avhandlades i en ändlös kretslopp. Miljövårdsverket fann likväl en möjlig lösning. bilfabrikanterna pekades ut som vållande. De tvingades bekosta för hämtning och bilskrotning.

Därtill infördes krav på en 95 % demontering. Nu för tiden har dessa anspråk förverkligats. defekta bilar som överlämnas till en legitimerad bildemontering, medräknas i ett lönsamt kretslopp i nyproduktion. Miljö-, elenergi- och framställningsbehållning är nog bra för att ersätta skrotföretagen. Men än idag dumpas många uttjänta fordon. Men värst av allt, är att en del hamnar i kriminell aktivitet. Illegitim utförsel och åter införande av skrotfordon- och miljöskadliga personbilar kullkastar i viss grad Miljövårdsverkets hårda bestämmelser i avsikt att förbättra klimatet.

En bil som skall skrotas från Knivsta kan saluföras med god ersättning

Den företagsamma fordonsinnehavaren saluför nu för tiden sin defekta personbil i Knivsta med en skrotpeng som kompensation, som tydligt överstiger den nedlagda obligatoriska skrotbilspremien. Det existerar otaliga köpare. Bildemonteringar med självplock av begagnade komponenter ger vanligtvis en extraslant för en gammal DeLorean. Men det gäller att vara vaksam på en del oegentligheter och tricks i branschen. Under “defekta bilar inhandlas” radas skilda skrothandlare upp i Kungälvs-Postens annonser. Lockbeten, som betalning med 10 000-tals kronor, avlöser varandra. Värdet av en bil som är tänkt att skrota överskrider inte ens tredjedel av lovat peng. Så dessa svarta bolag, som inte ingår i de certifierade bildemonteringarna,

kan inte erlägga det beloppet för ett fordon, som ska skrotas med legitim deklaration. Det kommer försäljaren snabbt upptäcka. Ett förslag är att hålla fast på ett enat pris då och kontakta en seriös köpare, som företräder en auktoriserad skrot.

Kasserade personbilar från Knivsta kommer ofta ut i trafik igen

Att skrotbilar i Knivsta säljes till individer, som har för avsikt att återföra bilarna i trafik, är ett ökande bekymmer. De flesta gånger sker det utan fordonsägarens medvetande. Olyckligtvis är det allför sent, att juridiskt korrigera en sådan bedrägeri framöver. Endast ett underskrivet mottagningsintyg med bilskrotsintyg, av en legitimerad bildemontering eller av likvärdig avtalad aktör, kan avvärja blivande underligheter. Detta skrotintyget är även till grund för Trafikstyrelsens avregistrering i bilregistret. När söndriga personbilar krängs har fordonsägarna lite att ha i åtanke. Ändamålet, att skrota sitt fordon med bilåtervinning, i ett oändligt och miljöförnuftigt kretslopp, är i fara innan den är lämnad hos en legitimerad bildemontering.

Kan fordonsägaren överlämna in bilen till bilskrot själv är problemet löst, man kan då också räkna med den bästa betalningen. Skall bärgningsbil engageras finns likväl chans att få betalning samt säkerställa det uttjänta fordonets destination. För hämtning av en uttjänt bil, som stämplas miljövådligt avfall, behövs behörighet från Trafikverket. Det här kan inspekteras på bolagets sajt innan uppdrag. Och genom erhållande av ett utskrivet mottagningsbekräftelse med skrotintyg, i växling av reg. bevis del 2, kan bilägaren förvänta sig sig, att den åldriga “rariteten” handskas seriöst och på ett klimatklokt förfarande.

Betalning för bilskrotning i Ljusne är blott ett minne

Betalning för bilskrotning i Ljusne är blott ett minne

Det krävdes, att Trafikverket satte upp hårda direktiv innan någon betalning erhölls för skrotbilar i Ljusne. När en bil, för 10 år sedan, inte kunde framföras längre blev det ett kostsamt påhäng utan möjlighet till säljande. För att undgå skrotningsavgiften till en bilåtervinnare lämnades flera vrak i naturen med allmänt bekanta naturtrubbel. 

Värdelösa skrotbilar från Ljusdal har snabbt förvandlats

Värdelösa skrotbilar från Ljusdal har snabbt förvandlats

Det fordrades, att Länsstyrelsen lanserade tuffa förordningar innan en betalning erhölls för söndriga personbilar i Ljusdal. När en bil lämnades till en bilskrot, för tio år sedan, inte kunde köras längre övergick det till ett kostnadskrävande börda utan möjlighet till avyttring. För att spara betalning till en bilåtervinnare lämnades flera fordonsvrak i skog och mark med kända klimatbesvär.