Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Rättvik

Det är normalt att en bilägare känner en viss ångest inför den årliga personbilsgranskningen i Rättvik. Även om självgranskning verkställts, finns det hela tiden en fara att vissa gömda brister kan upptäckas. Om ett kategori 3-felaktighet kommer med i protokollet är det såklart slutåkt för dagen. Bilverkstäder är dyra och ersättningen, som jämförs mot en korresponderande användbar fordon, visar i värsta fall mot en ackrediterad skrot. Så har det väl varit för alla fordonsägare sedan 50 år tillbaka då riksdagen skapade den statliga bilbesiktningen med nödvändig och upprepad personbilsgranskningar i Rättvik. Men svensk bilprovning förmådde inte hålla det stigande bilbeståndets takt.

Följden blev, att ilskna fordonsägare förmådde erfara körförbud på grund av långa kötider och brist på andra tider för yrkade ombokningar. För att hjälpa den odugliga företaget frisläpptes marknaden år 2010. Som en överraskning upphörde de hatade väntetiderna. Och många nya hallar började med bokningsfria fordonskontroller i Rättvik igenom drop-in.

Ändrade bestämmelser för fordonsinspektion i Rättvik resulterar vanligtvis till böter

Men flera principer har just justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren själv att hålla koll på datum för bilgranskning i Rättvik. Bommas detta får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan bedöms emellertid stärkas med över en miljard kronor från slarviga bilägare.

Fordonsinnehavare bestämmer personligen tidpunkt för personbilsbesiktningen i Rättvik

Men han/hon kan personligen fastställa, när den första tillsynen i Rättvik ska verkställas. Senast 3 år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom tjugofyra månader. Sedan ska fordonet kontrolleras senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets sajt kan tidpunkten lätt anträffas. Surfa in på deras hemsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Felen eller bristerna som anträffas delas in i 3 klasser. En klass ett-felaktighet innebär att den måste repareras före nästa års-kontroll. Ett kategori 2-felaktighet betyder, att det behöver åtgärdas inom en månad med efterkontroll som följd.

Klass 3-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Rättvik. Det här leder ofta till återvinning på en godkänd skrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotcertifikat för avregistrering. Iakttaga att många glömmer att laga lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med krav på ombesiktning vid kommande besiktning.

Onödiga brister observeras av fordonsinspektionen i Rättvik

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll inför besiktningen i Rättvik. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som uppdagar kategori två-felen. Att fixa en lampa medför flera gånger, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för personbilsbesiktningen i Rättvik. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av bromsljus. Skifte av en trasig lykta kan kanske synas bökig för många. Men det finns simpla anvisningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många besiktningsmän spårar den luriga lösning att ta väck instrumentbelysningen.

Men felaktigheten indikerar, att personbilen konsumerar omotiverat mycket bränsle, så koldioxidutsläppet växer kanske över skrota bilen max godkänd. Sensorn är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta ut. Den kan köpas till Isuzu från MärkesDemo.se under tusenlappen. Faran är stor att det här lätta felaktigheten kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Också klagomål på utslitna bildäck är återkommande för fordonskontrollen Rättvik. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt spartanskt att kolla för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka obefogade besvär. Men med enkla verktyg kan utgiften, på grund av den periodiska personbilsgranskningen i Rättvik, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

Sälj skrotbilen i Deje till registrerad köpare

Sälj skrotbilen i Deje till registrerad köpare

De uttjänta bilarna i Deje kan säljas med mycket bra förtjänst. I varje fall då man komparerar med den bilskrotningstaxa, som skall spenderas till en godkänd bilskrot, för ett årtionden sedan. Och för att få en skrotbil avregistrerad på Trafikverket fordras ett skrotningsbevis, som är utskrivet av ett sådant företag.

Skrotbilar i Degerfors säljes för fragmentering

Skrotbilar i Degerfors säljes för fragmentering

Det kostar inte något att skrota bilen i Degerfors. Tvärtom kan söndriga personbilar saluföras med bra betalning från ett par av Sveriges behöriga bilskrotar. Men inte för många år sedan förhållandet var motsatsen. Då medförde det utgifter för att få ett skrotintyg med avregistrering hos Transportstyrelsen.