Bilbärgning Gbg AB tömmer Göteborg på skrotbilar

Bilbärgning Gbg AB både hämtar kostnadsfritt och betalar för skrotbilar i Göteborg. Företaget betalar ut ersättning för kompletta skrotbilar som har original-katalysatorn kvar. Alla bilar från 1989 ska ha en katalysator och så länge inte den är bytt är det originalet. I skrivande stund är ersättningen 1 500 kr. En skrotbil innehåller en mängd olika metaller och det är de aktuella världsmarknadspriserna på dessa som avgör vilken ersättning som betalas ut. Bilbärgning Gbg AB samarbetar med Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot på Orust. Företagen hjälper dig att skrota bilen i Göteborg på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Hur skadlig kan en skrotbil vara?

En skrotbil kan vara skadlig på flera sätt. Den kan innehålla farliga ämnen som oljor, batterisyra och tungmetaller, vilka kan läcka ut och förorena miljön om de inte hanteras korrekt. Dessutom kan övergivna skrotbilar vara en miljöfara och ett estetiskt problem. Om de inte tas om hand kan de bli källor till förorening och risker för människors hälsa och säkerhet. Det är därför viktigt att skrota bilar på ett ansvarsfullt sätt genom auktoriserade skrotföretag för att minimera miljöpåverkan och risker för samhället.

Vikten av att lämna en skrotbil till en auktoriserad bilskrot

Utöver sanering av farliga vätskor är det viktigt att lämna en skrotbil till en auktoriserad bilskrot i Göteborg för att säkerställa korrekt återvinning och hantering av dess komponenter. Auktoriserade skrotar följer strikta miljöregler och kan återvinna material som metall, plast och gummi på ett hållbart sätt. Detta bidrar till att minska belastningen på miljön genom att minska behovet av att utvinna nya råmaterial och minskar mängden avfall som hamnar på deponi. Genom att använda auktoriserade skrotar kan man också vara säker på att bilens slutliga öde hanteras ansvarsfullt och i enlighet med lagstiftningen.

Ny förordning om producentansvar för bilar

Regeringen har beslutat om en ny förordning om producentansvar för bilar. I samband med det infördes en ny bestämmelse i avfallsförordningen (2020:614) som innebär att innehavaren av en uttjänt bil från och med 1 maj 2023 inte får lämna den till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrotare. 

Vad bör man tänka på när man skrotar en bil?

Vad bör man tänka på när man skrotar en bil?

När det är dags att skrota en bil, är det en process som kräver noggrann planering och eftertanke för att säkerställa att allt går rätt till, både juridiskt och miljömässigt. Här är en guide uppdelad i nio delar som täcker vad du bör tänka på när du skrotar din bil.

Andra inlägg