Besiktning på Brännö ger skrotbilar en ny möjlighet

När den statliga bilbesiktningen försvann med sitt privilegium, som solitär saliggörande bolag med förmån för bilinspektion på Brännö. Då försvann även den våldsamma irritationen som bildats igenom rörelsens inkompetens att anpassa rörelsen till hur verkligheten såg ut. Det ledde till otaliga debiterade körförbud.

Framför allt var det svagheten att förmå en viktig ombokning i tid innan sista dag. 2010 avreglerade Länsstyrelsen och släppte loss marknaden, för oreglerad bilgranskning på Brännö, till ivriga bilinspektörer. Många av dessa hade förkunskaper som kontrollanter på Mitsubishi. Och de impopulära väntetiderna tynade bort på momangen. Den tuffa konkurrensen har även medfört en stadigare prisnivå till fordonsägarens förtjusning. Orolighet för att få ett nivå 3-felaktighet i rapporten från bilprovningen är däremot stor. Vid sådant situation lurar både en kostsam bilverkstad och en legitimerad bilskrot bakom hörnet. Att skrota en bil har självklart inte medräknas i planläggningen. Men att kunna åka in,för fordonsgranskning på Brännö, hos närbelägna drop-in bilprovning utan beställning är en påtaglig förmån.

Förändrade bestämmelser för personbilsbesiktning på Brännö leder ofta till böter

Men enstaka normer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren personligen att hålla koll på tillfälle för fordonsinspektion på Brännö. Bommas det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms dock stärkas med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsägare avgör personligen tidpunkt för fordonsinspektionen på Brännö

Men man kan personligen fastställa, när den 1 besiktningen på Brännö behöver ombesörjas. Senast tre år efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter 2 år. Därefter skall personbilen besiktas varje år. På Transportstyrelsens webbsida kan tidpunkten lätt upptäckas. Surfa in på deras hemsida och slå registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristerna som iakttas indelas i tre nivåer.

En klass 1-påpekande innebär att den måste åtgärdas innan nästa års-granskning. Ett nivå två-felaktighet medför, att det behöver fixas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass 3-fel är ett säkerhetsfel, som ger körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilsgranskningen på Brännö. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bilskrot, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotintyg för avregistrering. Observera att många missar att åtgärda enkla klass ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid framtida granskning.

Onödiga defekter observeras av fordonsbesiktningen i på Brännö

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll inför fordonsbesiktningen på Brännö. Konstigt nog är det defekter med enkla åtgärder, som avslöjar kategori två-bristerna. Ett utfört lampbyte medför en del stunder, att fordonet släpps igenom utan efterkontroll för bilbesiktningen på Brännö. Skyltbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt lykta kan möjligen förefalla påfrestande för många. Men det finns enkla anvisningar med bilder för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar.

Låt miljön i Göteborg styra bilskrot vid återvinning av uttjänta Volvo-245

De flesta besiktningsmän upptäcker den sluges trickset att plocka dän glödlampan. Men oriktigheten skrota bilen pekar på, att fordonet konsumerar onödigt mycket bränsle, så avgasutsläppet tilltar möjligtvis över max godkänd. Sonden är placerad på avgasröret vid katalysatorrenaren och är lätt att växla. Den kan införskaffas till Subaru från Skruvat.se under 700 kronor. Faran är stor att det här simpla bristen kan ses som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för somliga bilmärken vara mer än 30 000 kronor. Också tillrättavisning på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen på Brännö. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket enkelt att granska för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så provning under vintern kan ställa till med obefogade besvär. Men med lätta medel kan omkostnaden, till följd av den årliga fordonstillsynen på Brännö hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Frufällan

Alla fordon når inte bilskrotning i Frufällan

Samtliga bilar når en tidpunkt när den borde återvinnas, som bör vara överlämning för bilskrotning i Frufällan. Men skrotbilarna har aldrig haft en bestämd destination. Antagligen blir det besvärligt att nå en sådan också i framtiden.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fritsla

Alla fordon når inte bilskrotning i Fritsla

Det finns en lång berättelse bakom alternativ för bildemontering i Fritsla med betalning. Premisserna har reformerats sedan bilarna lanserades i Sverige i början av nittonhundra-talet. 40-talets tävlingar i stock-car var en fluga som gav flera fordonsägare till fula uttjänta amerikanare en välbehövlig betalning före rådslut om att skrota sin bil i Fritsla.