AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Backa

Det är logiskt att en ägare reagerar med en speciell ångest innan den bindande personbilsgranskningen i Backa. Även om självgranskning utförts, föreligger det hela tide en osäkerhet att enstaka osynliga fel kan förekomma. Om ett kategori 3-felaktighet kommer med i besiktningsmannens rapport är det definitivt färdigkört för stunden. Bilverkstäder är dyra och ersättningen, som jämförs mot en motsvarande fungerande fordon, indikerar i ogynnsamma fall mot en behörig bilskrot. Så har det väl varit för alla fordonsinnehavare sedan 1965 då myndigheterna bildade den statliga bilbesiktningen med bindande och regelbundet återkommande bilkontroller i Backa.

Men företaget lyckades inte hålla det ökande bilbeståndets takt. Utslaget blev, att ilskna ägare tvingades vara med om körförbud eftersom långa kötider och bristen på andra tider för yrkade ombeställningar. För att råda bot på den improduktiva bolaget frisläpptes marknaden år 2010. Som en överraskning upphörde de impopulära kötiderna. Och många nya hallar började med bokningsfria besiktningar i Backa via drop-in.

Förändrade stadgar för fordonsbesiktning i Backa leder vanligtvis till penningstraff

Men enstaka regler har just ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren personligen att observera tidpunkten för fordonskontroll i Backa. Missas detta erhåller bilen körförbud. Och skulle skrota bilen personbilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock öka med över en miljard kr från nonchalanta bilinnehavare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tillfälle för personbilsgranskningen i Backa

Men han/hon kan själv bestämma, när den 1 besiktningen i Backa ska ombesörjas. Senast 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter två år. Därnäst måste personbilen testas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets hemsida kan tidpunkten lätt anträffas. Öppna deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som avslöjas delas in i tre kategorier. En kategori 1-påpekande har den betydelsen att den skall lagas innan nästa års-tillsyn. Ett kategori två-påpekande betyder, att det skall åtgärdas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Backa.

Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad bilskrot, som har licens att skrota personbilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Notera att många glömmer att fixa enkla klass ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en klass med krav på efterkontroll vid nästkommande besiktning.

Obehövliga felaktigheter observeras av fordonsinspektionen i Backa

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Backa. Märkligt nog är det felaktigheter med enkla åtgärder, som uppdagar klass två-felaktigheterna. Att fixa en lampa innebär många stunder, att bilen godkänns utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Backa. Skyltlampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av bromsljus. Skifte av en söndrig ljuskälla kan möjligtvis förefalla påfrestande för många. Men det finns enkla instruktioner med filmer för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta besiktningsmän spårar den luriga trickset att ta bort glödlampan.

Skrotbilar i Nacka säljes till miljöanpassad bilskrot

Men felaktigheten pekar på, att bilen konsumerar obehövligt mycket drivmedel, så koldioxidföroreningar växer kanske över max godkänd. Givaren är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att ändra. Den kan köpas till Volvo från Ad bildelar under 700 kronor. Faran är enorm att det här simpla bristen kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för vissa fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Också klagomål på utslitna bildäck är återkommande för bilinspektionen Backa. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt spartanskt att granska för bilägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så testande under vintern kan ställa till med onödiga problem. Men med lätta redskap kan avgiften, på grund av den periodiska fordonsgranskningen Backa, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

Bilskrot tävlar om uttjänade Peugeot-404

Bilskrot tävlar om uttjänade Peugeot-404

Billiga kördugliga Peugeot-404 har nått en försäljningssuccé som inte någon gång tidigare avnjutit. Och det hänger på den uppkomna situation med den nuvarande fruktade covid-19. Skräcken att resa kollektivt har inte ebbat ut genom Regeringens uppmaningar.

Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Lödöse

Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Lödöse

Nu för tiden är det inte längre svårt att reservera en omedelbar tid för bilinspektion i Lödöse. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Under de senaste årtiondet har antalet hallar flerdubblats.