Besiktning i Orsa ger bilskrotar arbete

Att fordonskontroller i Orsa avreglerades har haft markant roll för bilägarna. Den obligatoriska bilbesiktningen påbörjades av regeringen 1965, men upphörde som monopolföretag 2010. De ökande telefontiderna vid framförallt ombeställningar utmynnade i flera inte påverkbara körförbud. Och de berörde fordonsägarna rasade av förbannelse över bristfälligheterna.

Genom att tillåta fri konkurrens inledde flera bolag tänkta vinstgivande rörelse. Så väntetiderna upphörde som igenom ett trollslag. Men framkallade andra strul via en tydlig överetablering. Det hjälper naturligtvis bilinnehavarna, som kan få sina personbilar granskade mot en skälig ersättning. Den tuffa konkurrensen kan emellertid få resultatlösa effekter för de många nya företagarna. Resultatet har likväl givit fordonsinnehavarna val att syna bilen i Orsa, utan väntetid, hos närliggande besiktningsställe, som tillhandahåller drop-in.

Förändrade stadgar för bilgranskning i Orsa leder vanligtvis till böter

Men några normer har nyss ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren själv att bevaka tidpunkten för personbilsundersökning i Orsa. Vid försummelse med detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet skrota bilen ryka. Det är bilägarnas plikt att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster bedöms dock öka med över en miljard kronor från nonchalanta bilägare.

Bilägare avgör själv tillfälle för fordonsinspektionen i Orsa

Men han/hon kan personligen styra, när den första inspektionen i Orsa bör genomföras. Senast tre år efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är efter 24 månader. Därefter måste personbilen testas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens webbsida kan datumangivelse enkelt upptäckas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så finns tiden där. Felen eller bristfälligheterna som hittas delas in i 3 nivåer. En nivå ett-påpekande har den betydelsen att den måste fixas före nästa års-tillsyn.

Ett nivå två-felaktighet medför, att det skall åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Nivå 3-fel är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från fordonsbesiktningen i Orsa. Och detta leder ofta till skrotning på en godkänd bilskrot, som har licens att skrota bilar med skrotintyg för avregistrering. Observera att många glömmer att åtgärda lätta kategori 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på efterkontroll vid nästa granskning.

Meningslösa brister observeras av personbilsinspektionen i Orsa

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Orsa. Konstigt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som upptäcker klass två-bristerna. Ett utfört lampbyte betyder en del gånger, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för personbilskontrollen i Orsa. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs tätt av bromsljus. Byte av en defekt ljuskälla kan möjligen synas jobbig för flera. Men det återfinns enkla beskrivningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks.

De flesta besiktningsmän avslöjar den luriga lösning att peta väck instrumentbelysningen. Men felet antyder, att motorn förbrukar onödigt mycket bränsle, så avgasföroreningar ökar kanske över vad som är okey. Sonden sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra. Den kan inhandlas till Fiat från Bildelsbasen under 700 kronor. Eller på någon annan bilskrot i Sverige. Faran är stor att det här lätta bristen kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också påpekanden på däckdjup är ofta förekommande för bilinspektionen i Orsa.

Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att kontrollera för bilägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan ställa till med obefogade besvär. Men med enkla verktyg kan utgiften, tillföljd av den årliga bilgranskningen i Orsa, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Grums

Alla fordon når inte bilskrotning i Grums

När den statliga skrotningspremien upphörde, slutade all ersättning för bilskrotar i Grums och oro infann sig på länets bilåtervinningar. Oroligheterna sjönk inte, då det framkom att det rörde enstaka behöriga bilskrotar. De här fick i utbyte privilegium att iordningställa skrotningsbevis för avregistrering på Vägverket. Förvisso upphörde en ansenlig del av inkomsterna, men de råka komma i stället i ett tillfälle, som erbjöd fina utsikter för kommande tider.

Skrotbilar belägna i Ronneby

Hårda krav ställs på bilskrot efter försäljning av delar från skrotbilar från Ronneby

Att söndriga personbilar säljes i Ronneby kan låta som en dröm. Det är inte så länge sedan det billigaste valmöjligheten att skrota ett uttjänt fordon var dumpning i naturen. Och alla rättsregler om förbud om stjälande, av annans tillhörighet, orsakade att gärningsmännen slapp undan påföljden.