Besiktning på bilskrot i Markaryd avslöjar skrotbilar

Det är naturligt att en fordonsinnehavare känner en särskild ängslan inför den nödvändiga personbilsgranskningen i Markaryd. Även om självkontroll gjorts, förekommer det hela tide en osäkerhet att enstaka gömda brister kan upptäckas. Om ett kategori 3-felaktighet kommer med i protokollet är det naturligtvis slutåkt för dagen. Verkstäder är inte prisvärda och ersättningen, som ställs mot en likvärdig funktionell bil, pekar i sämsta fall mot en auktoriserad bildemontering.

Så har det väl varit för alla fordonsägare sedan 50 år tillbaka då riksdagen bildade AB Svensk Bilprovning med föreskriven och periodiska fordonsundersökningar i Markaryd. Men företaget förmådde inte hålla det ökande fordonsflottans takt. Följden blev, att förbannade fordonsägare tvingades uppleva körförbud i och med långa telefontider och felaktigheter på ersättningstid för efterfrågade avbeställningar. För att avhjälpa den improduktiva företaget avreglerades bilprovningen år 2010. Som en händelse upphörde de hatade väntetiderna. Och flera nya hallar startade med bokningsfria besiktningar i Markaryd genom drop-in.

Ändrade regler för personbilsgranskning i Markaryd leder ofta till böter

Men några principer har just förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren själv att hålla uppsikt på tillfälle för fordonsgranskning i Markaryd. Bommas det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas plikt att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms dock växa med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsägare avgör själv tillfälle för bilinspektionen i Markaryd

Men han/hon kan personligen bestämma, när den första kontrollen i Markaryd bör ombesörjas. Senast 3 år efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Sedermera skall bilen testas senast var fjortonde månad.

På Trafikstyrelsens nätsida kan datumet lätt anträffas. Surfa in på deras hemsida och slå nummerskyltens nummer, så finns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas indelas i 3 klasser. En klass ett-felaktighet har den betydelsen att den behöver repareras före nästa års-kontroll. Ett kategori 2-felaktighet medför, att det måste fixas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Kategori 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonsbesiktningen i Markaryd.

Besiktning på bilskrot i Markaryd avslöjar skrotbilar

Det här leder ofta till återvinning på en bilskrot, som har licens att skrota fordon med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att många glömmer att fixa enkla klass ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med krav på ombesiktning vid nästkommande inspektion.

Obehövliga defekter uppdagas av fordonsinspektionen i Markaryd

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll innan besiktningen i Markaryd. Konstigt nog är det brister med simpla åtgärder, som uppdagar nivå 2-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck medför flera tillfällen, att bilen accepteras utan ombesiktning för bilinspektionen i Markaryd. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar.

Att ersätta en defekt ljuskälla kan kanske förefalla besvärlig för flera. Men det återfinns simpla instruktioner med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla personbilar är att oljelampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. De flesta besiktningsmän spårar den finurliga knepet att plocka väck instrumentbelysningen. Men felet pekar på, att bilen konsumerar onödigt mycket bränsle, så avgasföroreningar ökar kanske över max godkänd. Givaren är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är lätt att byta. Den kan inhandlas till Mercedes från Autoexperten under tusenlappen. Faran är enorm att det här lätta felet kan tolkas som ett fel i katalysatorn.

I dessa fall kan utgifterna för somliga bilmärken överskrida 30 000 kr. Även anmärkningar på utslitna bildäck är ofta förekommande för fordonskontrollen i Markaryd. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt lätt att checka för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så provning under vintermånaderna kan orsaka obefogade besvär. Men med enkla redskap kan utgiften, på grund av den periodiska personbilsinspektionen i Markaryd, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.

Skrotbilar från Malung säljes till bilskrot för reproduktion

Skrotbilar från Malung säljes till bilskrot för reproduktion

Det medför inga utgifter att skrota sin bil i Malung. Tvärtom kan söndriga personbilar säljas med stor ersättning från flera av Sveriges godkända skrotar. Men inte för många år sedan situationen var en helt annan. Då medförde det utgifter för att få ett skrotningsintyg med kvitto från Transportstyrelsen.

Skrotbilar i Solna säljes med planerad förtjänst till bilskrot

Skrotbilar i Solna säljes med planerad förtjänst till bilskrot

Skrotbilarna i Solna kan saluföras med härlig vinst. I var fall då man värderar med den demonteringstaxa, som måste spenderas till en godkänd bilåtervinnare, bara för några år sedan. Och för att få bilen avregistrerad hos Trafikstyrelsen erfordras ett skrotningscertifikat, som är utskrivet av ett sådant företag.