Besiktning i Malmö orsakar lagning eller bilskrot

När fordonsägare rullar in för kontroll i Malmö då ler bilreparatören. Sanning är, att nästan 35 procent av äldre fordon klarar inte kontrollen och måste repareras före ombesiktning. Att ha ett företag inom bilbranschen bredvid en bilbesiktning är otroligt lönsamt. Skulle ett kategori tre-oriktighet påträffas, vet han med förvissning, att reparationen tillkommer företaget, om inte fordonsinnehavaren föredrar att skrota sin bil hos närmaste bilskrot.

Nuförtiden är det inte komplicerat att beställa tid för kontrollbesiktning i Malmö, som generellt ska verkställas varje år. Redan för 50 år sedan kom ett beslut från Regeringen att personbilar behöver besiktas varje år. För tio år sedan avreglerades marknaden för bilbesiktning. Från den tiden har hallar upprättats på betydligt fler ställen. Det finns möjlighet att inspektera bilen på drop-in tid utan beställning.

Ändrade bestämmelser för bilbesiktning i Malmö resulterar ofta till böter

Men enstaka normer har på senaste tiden ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att bevaka tillfälle för personbilsinspektion i Malmö. Missas detta erhåller bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms emellertid öka med över en miljard kr från försumliga fordonsägare.

Fordonsägare avgör själv tillfälle för personbilsgranskningen i Malmö

Men man kan själv avgöra, när den 1 undersökningen i Malmö skall uträttas. Senast 3 år efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom 24 månader. Sedermera måste personbilen testas senast var fjortonde månad. På skrota bilen Naturvårdsverkets hemsida kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felen eller bristfälligheterna som observeras delas in i tre klasser. En nivå ett-anmärkning har den betydelsen att den behöver fixas före nästa års-tillsyn.

Ett kategori två-anmärkning innebär, att det ska lagas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetsfel, som ger körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Malmö. Och detta leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrothandlare, som har licens att skrota bilar med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att flera missar att laga lätta kategori 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på ombesiktning vid framtida kontroll.

Omotiverade brister upptäcks av bilinspektionen i Malmö

Besiktning i Malmö orsakar lagning eller bilskrot

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll före bilbesiktningen i Malmö. Märkligt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som upptäcker nivå 2-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck medför flera stunder, att fordonet godtas utan ombesiktning för personbilskontrollen i Malmö. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Att ersätta en trasig lampa kan kanske synas påfrestande för flera. Men det finns simpla beskrivningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube.

Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla bilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta bilinspektörer upptäcker den luriga lösning att rycka dän instrumentbelysningen.

Men felet indikerar, att bilen förbrukar onödigt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet växer antagligen över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid katalysatorrenaren och är simpel att växla. Den kan införskaffas till Mercedes från Bds.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här lätta felaktigheten kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för somliga fordonsmärken överskrida 30 000 kr. Även påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för besiktning i Malmö. Statistiskt är det flertalet som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt enkelt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta medel kan avgiften, på grund av den årliga fordonsbesiktningen i Malmö, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.

Bilvrak i Mjölby skall lämnas till en bilskrot & inte till bilkyrkogård

Bilvrak i Mjölby skall lämnas till en bilskrot & inte till bilkyrkogård

Förbjudna samlingsställen med bilar i Mjölby opponeras av Transportstyrelsen. Men två bilkyrkogårdar i Sverige finns kvar i och med den stora inkomsten till kommunens finanser. Samhället omkring Kyrkö Mosse och Årjäng har omvandlas till hela länens jättelika lockelse.

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Markaryd eller bilskrot

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Markaryd eller bilskrot

Bilkyrkogårdar har övergått till enorma lockelse för alla fordonsbeundrare från Markaryd, som gynnar till vissa av regionens turistinkomster. Flertalet skrotar har eftersträvat att etablera någonting snarlikt igenom att förvara äldre bilar.

Fler artiklar