Skrotpremie för bilar i Stenungsund

Den statliga skrotningspremien i Stenungsund drogs in år 2007 och bilskrotningsfonden avvecklades. En bilägare erhöll mellan 700 och 1700 kr vid inlämningen av en skrotbil. Samtidigt med indragningen av premien försvann även den statliga skrotningsavgiften, som lagts till inköpspriset på nya bilar. Enligt förordningen skall skrotningen bekostas av bilproducenterna. Det föreskrevs, att auktoriserade bilskrotar måste skrota och avregistrera inkomna kompletta skrotbilar gratis. Krav ställdes även att de uttjänta bilarna skulle återvinnas till 95 procent av vikten. Det här målet är nått med råge och fordonsvraken har därigenom fått ett betydligt högre värde, vilket medfört att bildemonteringarna kan betala ut ersättning för skrotbilar idag.

Kampanj när man skrotar bilen Stenungsund

1 500 kr betalas ut i ersättning + gratis hämtning

Skrotbilen måste vara rullbar vid hämtning, komplett och ha original katalysator för att full ersättning ska kunna betalas ut. Det har ingen betydelse om bilen är trasig. Det viktiga är att alla delar så som t ex. motor, Växellåda, original katalysator batteri mm är kvar i bilen.

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning

Bästa skrotbilspremie för gamla bilar i Stenungsund

Skrotpremie eller skrotbilspremie för bilar i Stenungsund

Skrota bilen med gratis hämtning och ersättning på 1 500 kr. Bilen skall vara komplett med original katalysator få full ersättning. Det har ingen betydelse om bilen är trasig så länge alla delar är kvar på bilen. Är katalysatorn borta eller utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Riksdagen försök att återinföra skrotpremie på gamla bilar i Stenungsund

Någon statlig skrotningspremien från bilskrot i Stenungsund finns inte idag, även om den stötts och blötts många gånger. År 2017 lämnade riksdagen en godkänd motion 2017/18:246 “Skrotningspremie för gamla bilar”. Vad som hänt med det här förslaget är det tydligt ingen som vet. För en tid sedan kom ett nytt utkast från regeringen. Gamla bilar som saknar ABS-bromsar och varning för inte kopplade säkerhetsbälten orsakar ett antal olyckor med dödlig utgång årligen. En skrotningspremie skulle bidra till en lösning. Motionen, som lämnades för några år sedan, koncentrerades på miljöproblem med dumpade bilar. Lägger man ihop de olika faktorerna borde en skrotbilspremie vara fördelaktig. Men som vanligt pratas och skrivs det bättre än handlas. Så någon framtida statlig skrotningspremie finns inte på kartan. Nu är det upp till bilskrotarna att stimulera ägarna att skrota bilen i Stenungsund. Det finns bildemonteringar som betalar betydligt mer än den högsta statliga skrotpremien, som försvann år 2007.