Tiden att skrota äldre bil i Partille

Första tanken att bilen bara varar i elva år och borde därefter lämnas in till bilskrot i Partille. Inte heller bilmärke och underhåll. Och det är naturligtvis beroende på flera krafter. Det bör kanske upplysas, att det faktiskt växlar mellan sex och upp mot tjugo år. Att skrota sin bil i Partille efter precis elva år är därför inget annat än ett resultat av en skral eller utebliven utredning. Dagspressen vidarebefordrar Chalmers forskningsresultat rörande bilismens utsläpp. Forskaren har sannolikt läst någonstans att bilarnas genomsnittliga varaktighet är just 12 år.

Att få alla bilägare i Partille att skrota bilen efter elva år är inte realistiskt. Focus borde istället vara att få bort bilar som verkligen är uttjänta. Ur ett miljöperspektiv ska bilar som bilden visar prioriteras. Här ligger de största klimatutmaningarna och största vinsterna för miljön.

Körsträckan & skick ska avgöra när man skrota bilen i Partille

Även om detta baseras på vaga gissningar. Det är mer relevant att associera bilens optimala livslängd till körsträckan. Den årliga sträckan som bilen körs är inte utan innebörd. Det råder ingen tveksamhet, att något drastiskt måste göras för att reducera eller få bort koldioxidutsläppen från bilismen. Bilen omfattar självfallet en viktig faktor. Vetenskapsman säger att utsläppet ökar med ökat antal bensindrivna bilar. Och det kan förmodligen de flesta ställa sig bakom. Det är även rätt yrkande, att elbilen minskar utsläppen på vägarna. Konsekvenserna vid tillverkning av batterier och elproduktion finns uppenbarligen inte med i värderingen av koldioxidutsläppen. Det är som att jämföra kvalitetsbegreppet “Gör korrekt från start” utan att kunna förklara vad som är riktigt.

Tiden är inne att lyssna och handla efter sakkunniga forskares värderingar. Flygets och näringslivets utsläpp kan vara intressant i och för sig, men inverkar inte på alla bilar. Trevande försök att förbättra läget har gjorts av regeringen. Genom införandet av Bonus-Malus försöker man stilla suget av diesel och de mest bensinslukande bensinbilarna. Men det är väldigt lite även om tanken varit härlig. För att reda ut den gordiska knuten krävs emellertid statens fastställande. Och det är inte bara att öka priset på bränsle, så att de minst bemedlade inte kan bruka fordonet. Annorlunda beslut kommer att föranleda stora omkostnader. Se på vårt grannland Norge.

Skrotpremier i Partille kan ändra fossilt till elbilar

Hur kommer det sig att den elektriska bilen Tesla kommit att bli den främst förvärvade?. Förklaring är cirka sjuhundra tusen kr i skrotpremie och kostnaden på elen 0 – 2,00 kr/mil. Och lösningen med fordonens ändlösa kretslopp kan uteslutande nås, om fordonsägarna erhåller fullgod höga skrotbilspremier. Något annat är ett politiskt förhoppning. Att kräva att skrota bilen som är besiktad och acceptabel samt köra den till en bilskrot efter elva år, mot ägarens önskan, är en dröm. Men kan till exempel Kvdbil köpa in bilarna till marknadspris för att lämna dessa till skroten är det naturligtvis en en bra lösning.

Utvecklingen är att bilen skrotas allt senare i Partille

Tyvärr går utvecklingen i omvänt håll. Olika bilverkstäder söker hela tiden efter fordon som ägarna tänker kassera. Varför skrota bilen i Partille, vi köper den, heter det. Dessa färdmedel går åter i trafik eller till export. Den genomsnittliga hållbarheten håller härmed på att göras längre. För att nå en väsentlig lösning måste rådande drömmar bytas ut mot den realistiska verkligheten. Och det betyder att lämpliga drag måste sättas in på riktigt ställe. Men alla håller troligen med om att få bort skrotbilarna från våra vägar, även hejda den laglösa exporten av bilar med höga utsläpp.